V Benešovicích spolu umí obyvatelé držet v dobrém i zlém, záleží jim na obci a její budoucnosti, stejně jako na okolní přírodě. Dokázali to už mnohokrát, v nedávné době hned dvakrát za sebou, kdy na návsi vysadili jedli, která se stane vánočním symbolem obce a o několik dní později uklidili v nedalekém lese paseku, kde se počítá s podzimní výsadbou nových stromků.

„Jedličku jsme pořídili a vysadili proto, abychom nemuseli v budoucnosti vždy před Vánoci kácet stále další a další stromky. Vánoční oslavy si užíváme, ale zrovna tak bude jedlička dělat radost kolemjdoucím celoročně. Společně s naší krásnou kapličkou vytvoří krásnou kulisu našeho obecního návesního parku,“ sdělila Deníku starostka obce Lada Rambousková.

Pomáhat přírodě se rozhodli Benešovičtí opětovně v sobotu 13. dubna. Stejně jako v loňském roce, i v tom letošní vyrazili nadšení pracanti vyzbrojeni nářadím směrem k Výrovu, kde za odborných rad místního hajného Vladimíra Šebesty vyčistili a pro výsadbu nových stromků připravili jednu z pasek. „Letos nás bylo méně než vloni, slunečné počasí nejspíš vytáhlo lidi na výlet, ale zvládli jsme to a na závěr se pobavili při pečení buřtů,“ řekla Deníku Lenka Maršálková.