Restaurovanému hudebnímu nástroji požehná v pátek 15. května osobní děkan Josef Holešovský.

Zahajovací koncert konaný při příležitosti slavnostního požehnání varhana a jejich uvedení do provozu začíná v 17 hodin v kostele sv. Maří Magdalény v Tachově (kostel u muzea). Při slavnosti budou představeni restaurátoři varhan, a to Rudolf Valenta, který zrenovoval varhanní stroj a Milena Nečásková, která zrestaurovala varhanní skříň. Výtěžek z koncertu bude použit na opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově.