Předseda organizace Oldřich Dvorský potvrdil, že uplynulý rok nepatřil z včelařského hlediska ani k průměrným a to především z důvodu vysokých letních teplot. „Kdo nestihl připravit včelstva na první snůšku z řepky a pampelišky, neměl žádné medové výnosy. Navíc se včelaři potýkali s častým zkrystalizováním medu v plástu,“ řekl předseda organizace. Stejně jako v minulých letech včelaři věnovali velkou pozornost léčení včel. Dlouhodobě ve včelstvech způsobuje problémy roztoč varroa destructor. I přestože jsou výsledky vyšetření roztoče dlouhodobě v organizaci dobré, byla péče o zdravotní stav včelstev jedním z hlavních bodů schůze.

V další části jednání výroční členské schůze vyslechli přítomní členové zprávu o hospodaření, zprávu kontrolní a revizní komise a zprávu nákazového referenta. Na závěr schválili usnesení, kterým se bude organizace řídit v příštím období.

Václav Hurych