Výsledek byl totiž negativní, což znamená, že mor včelího plodu se v současnosti na Tachovsku nevyskytuje.
„Vyšetřen byl plošně celý okres. Zorganizovat takové vyšetření a hlavně sehnat na ně peníze není jednoduché,“ řekl nám Karel Fanta, předseda Okresního svazu včelařů v Tachově. „Proto jsme při shánění peněz na vyšetření oslovili všechny městské a obecní úřady, kterých je na Tachovsku jedenapadesát,“ dodal. Překvapením podle včelařů bylo, že kladně na požadavek reagovalo 80% oslovených obcí, které přispěly na vyšetření celkovou částkou 174 tisíc korun. „Fakturovaná částka na celé vyšetření byla 190 650 korun,“ doplnil Fanta s tím, že rozdíl na doplacení byl uvolněn z finančních prostředků Krajské koordinační rady Českého svazu včelařů.

„Příspěvek, který jsme dostali od oslovených obcí a měst nám velice pomohl, a proto je třeba těmto obcím a jejich zastupitelům poděkovat. A zároveň všem včelařům, kteří se na zajištění plošného vyšetření podíleli a organizovali je,“ uvedl dále Karel Fanta. Zvláštní poděkování si podle něj zaslouží okresní zdravotní referent včelařského svazu Jan Krabec, který měl celou akci na starosti.

Výskyt moru včelího plodu zkoumal Výzkumný ústav včelařský v Dolu u Libčic nad Vltavou a vzorky nabíraly jednotlivé včelařské organizace v tachovském okrese. Obce, které s financováním vyšetření pomohly, mohou kdykoliv požádat o vyúčtování celé operace.
Včelařský svaz se cítí obcím zavázán a proto vyzývá své členy, aby se zapojovali do veřejného života. Třeba tím, že nabídnou školám i veřejnosti osvětové přednášky o chovu včel.

Vyšetření bylo výjimečné a podle Fanty se nebude hned tak opakovat. „Teď záleží na včelařích samotných, jak se skutečností, že mor se na Tachovsku nevyskytuje, naloží a jak budou do budoucna dodržovat hygienické a ostatní podmínky chovu, aby se zamezilo šíření této nemoci,“ vyjádřil se Fanta.