Jednou z nich je pozůstatek dřívějšího režimu, vojenské stanoviště na vrcholu Velký Zvon. Jedná se o čtyřicetimetrovou věž, která tehdy sloužila radiotechnickému vojsku. Objekt je stále ve správě vojska a tak si ho může jedinec prohlédnout jedině skrze plot. Přístupný pro veřejnost bývá jednou až dvakrát ročně, kdy se zde koná zpravidla v květnu Den otevřených dveří.

Stačí však popojít jen malý kousek dál severně bukovým lesem a zvídavý turista narazí na ojedinělou historickou kamennou památku nesoucí název Kocovy kameny. Zdejší oblast zdobí už více jak dvě století. Tady tehdejší rozvášněné lovecké společnosti, které v těchto místech pobývaly, nechaly své zážitky z lovu zvěčnit do kamenů na zdejších skalnatých útvarů. Jednalo se především o majitele panství Koců z Dobrše hospodařící v panství U Svatého Kříže. V nápisech lze tedy nalézt především jména majitelů svatokřížského hospodářství, jejich příbuzných a přátel. Navíc okolí skalek návštěvníka ohromí lidskou rukou téměř nedotčenou krajinou.

Celá oblast je celoročním rájem mykologů. I v prosinci, kdy leží sníh, lze zde nalézt nově vyrostlé houby. Vzhledem k tomu, že se v této lokalitě téměř nijak hospodářsky nezasahuje, jsou zdejší tlející stromy a celé kyselé podloží ideálním prostředím pro jejich růst. Při posledním mykologickém průzkumu jich zde bylo nalezeno a identifikováno ke dvěma stům..