Každoročně Sportovní sdružení Tachovska vyhlašuje nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry Tachovska. Vyhodnocení se vždy konalo střídavě ve Stříbře a v Tachově. Poslední rok se k těmto městům přidal také Bor. V letošním roce se vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce roku 2008 koná v Tachově, ale oproti minulým létům v jiném kabátě. Už zítra se sejdou ti nejlepší a veřejnost na slavnostním vyhodnocení ve společenském sále Mže v Tachově. O projektu jsme si povídali s tajemníkem Sportovního sdružení Tachovska Miloslavem Kohú〜tem.

Je nominace za rok 2008 kvalitnější v porovnání s předešlým rokem?
Nominace je zcela jistě kvalitnější. Přispělo k tomu především zařazení některých menších či netradičních sportů do ankety. Tito nominovaní sportovci působí v klubech, které nejsou členy našeho regionálního sdružení ČSTV a v minulých letech tak ani nemohli být oceněni za své výkony.

Nominace je totožná se čtenářkou anketou Tachovského deníku a ozvaly se kritické poznámky. Můžete vysvětlit, jakým způsobem se nominace tvoří?
Tělovýchovné jednoty, sportovní kluby i čtenáři Tachovského deníku byli vyzváni k zaslání návrhů, které měly splňovat daná kriteria (působení sportovce v klubu v okrese Tachov, dosažení určitých výsledků v krajských a vyšších soutěžích). Výkonný výbor Sportovního sdružení Tachovska pak provedl výběr jednotlivců a kolektivů, kteří budou oceněni…
… Pokud někdo marně hledá nějakého svého favorita, zřejmě byl líný, nevzal pero a nenapsal návrh - a nikdo jiný to za něj neudělal.

Objevily se ojedinělé připomínky k prezentaci nominovaných sportovců. Prý jsou tam nepřesnosti u dosažených úspěchů některých nominovaných?
U soutěží, které nemají výsledky urovnány v klasických tabulkách je těžko porovnávat, jestli umístění v soutěži X je hodnotnější než umístění v soutěži Y. Ten, kdo někoho navrhl a uvedl jeho výsledky, se pak musí vyrovnat sám se sebou, jestli výsledky uvedl korektně.

Můžete říct, že v nominaci jsou opravdu ti nejlepší sportovci z Tachovska?
Jsou tam ti, kteří byli někým navrženi. Pokud někdo další „udělal“ výborný výsledek, ale nikdo z jeho okolí nebyl schopen vzít tužku, papír a napsat na Sportovní sdružení nebo do Tachovského deníku, bohužel v nominaci chybí. O několika případech, kdy funkcionáři klubu takto zaspali, vím.

Vyhodnocení se poprvé uskuteční trochu jinak. Jak doposud hodnotíte tento projekt?
Jako všechno nové, i přípravu tohoto projektu provázela řada drobných problémů, nejasností a nepochopení. Zatím ale vše postupuje ke zdárnému vyvrcholení - předání cen nejúspěšnějším sportovcům a kolektivům okresu Tachov za rok 2008 v pátek 6. března v 18 hodin ve společenském sále Mže v Tachově. Hodnotit pak budou návštěvníci této akce práci nás všech, kteří se na projektu nějakým způsobem podílíme.

Jak už jste uvedl, Sportovní sdružení ve spolupráci s agenturou, Tachovským deníkem a městy zajištuje kulturní program. Mají ještě případní zájemci šanci zúčastnit se tohoto slavnostního večera?
Určitě. Volné vstupenky budou ještě k dispozici před zahájením akce přímo ve společenském sále. Kdo se tak rozhodne na poslední chvíli, je srdečně zván.

Slavnostního vyhodnocení nejúspěšnějšího sportovce Tachovska se můžete zúčastnit i vy!