Tento projekt výrazně zlepší odvádění a čištění odpadních vod v tomto městě. V rámci investic za 62 milionů korun bude ve Stříbře modernizována čistírna odpadních vod a zároveň bude dobudována kanalizační síť.

„Investice realizuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, jehož jsou obě města členem,“ uvedl Jaroslav Vojta, předseda sdružení. „Na projekty se nám podařilo získat dotace z Ministerstva zemědělství České republiky a z Plzeňského kraje, které pokryjí až padesát pět procent nákladů, zbytek bude sdružení financovat z vlastních zdrojů,“ dodal.

„Na čistírně ve Stříbře bude především rozšířen aktivační proces a vybudovány dvě nové dosazovací nádrže, včetně dobudování dalších objektů a instalování nových technologií. V rámci projektu bude kompletně vyřešeno odkanalizování jižní části města, a to především ulic Plzeňská, Partyzánská, V Lipkách, Stodská, Nádražní, Kladrubská a Americká. Celkem se zde vystaví čtyři apůl kilometru nových kanalizačních stok,“ upřesnil Dalibor Matějka z investičního útvaru.

„Rekonstrukce obou čistíren budou probíhat při zachování běžného provozu. Součástí modernizace je i dokončení kompletní automatizace provozu čistíren. Výstavba kanalizací bude probíhat po jednotlivých etapách, tak aby obyvatelé byli co nejméně dotčeni nezbytnými dopravními omezeními. Ukončení prací na obou projektech se plánuje v červnu dva tisíce dvanáct,“ doplnil Dalibor Matějka.