Kousek od vchodu totiž došlo k propadu nedaleké komunikace. "Jedná se o prostor o průměru přibližně dvacet centimetrů. Hlavním problémem je ale dutina, která se nachází pod ním. Celý prostor byl okamžitě po zjitštění ohraničen a zajištěn, aby nedošlo k nějakému zbytečnému zranění," popsal situaci kolem propadu Blahoslav Kupec ze Správy majetku města Stříbra.

Jak dále dodal, celá záležitost by se měla vyřešit během jednoho dne. "Bude vyříznut beton a vymletá díra, která způsobila propad, bude zalita. Tím by se měl celý prostor zpevnit a zajistit. V létě se bude kousek odsud opravovat silnice. Firma zároveň dokončí i opravu tohoto místa."

Propad v poddolovaném Stříbře by mohl souviset s již ukončenou těžbou. To by mohlo nejednoho obyvatele napadnout. Podle vedoucího provozu technických služeb tomu tak ale není. "Kvůli důlní činnosti k propadu téměř jistě nedošlo. Pochybuji, že by se v této lokalitě těžilo. V tomto případě se bude jednat spíše o nějaký starý rozvod tepla, který vedl do kotelny. V průběhu let se na něj zapomnělo a teď se opět přihlásil o pozornost. Nejedná se ale o žádný vyloženě krizový stav. Největším nebezpečím v tomto ohledu bylo, aby si nikdo neublížil kvůli díře, která vznikla, nebo aby se s někým neutrhl ještě větší kus," vysvětlil Kupec.

I přesto, že se tentokrát nejedná o propad v důsledku důlních prací, s podobným případem se zástupci města potýkali před necelým půlrokem. Na konci ledna se totiž na poli za autobusovou zastávkou Vranov propadl důlní komín. Jak již dříve Deník informoval, tenkrát se rozhodně jednalo o mnohem větší nebezpečí. Možný zvědavec by se mohl během několika vteřin propadnout až do několikametrové hloubky. "Co se týče tohoto propadu, má ho na starost firma Diamo, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti," dodal na toto téma Kupec.