„Celkem se jednalo o 21 odkladů, což není úplně malé číslo. Ihned jsme začali přemýšlet nad nějakým kloudným řešením. Sám z pozice otce vím, že návrat zpět do školky nemusí být pro dítě s odkladem vždy to úplně nejlepší. Předškolní věk je navíc velmi důležitý. Proto jsme začali pracovat na projektu přípravné třídy,“ popsal Deníku starosta Stříbra Karel Lukeš.

Ke vzniku třídy pro děti s odkladem bylo ale potřeba několika důležitých věcí. „Samozřejmě byla nutná schůzka s rodiči, kde jim byl tento návrh přednesen. Aby vůbec mohla tato třída vzniknout, potřebovali jsme souhlas minimálně deseti rodičů. Samozřejmě se jedná o dobrovolnou věc, není možné do ní kohokoliv nutit. Nakonec se ale tento nápad uchytil a souhlasilo s ním třináct rodičů.“

Jak stříbrský starosta dodal, dalším důležitým bodem pro vznik přípravné třídy pro předškoláky byl také prostor a volní učitelé. „O tyto záležitosti se postará Základní škola Mánesova. Mají k dispozci jak prostory, tak učitele, kteří by se o děti postarali. Důležité je ale zmínit jednu věc, které se někteří rodiče obávali. To, že jejich potomek bude chodit do přípravné třídy do Mánesovky neznamená, že zde pak nastoupí do základní školy. Jedná se opravdu pouze o přípravnou třídu,“ řekl dále Karel Lukeš.

V TACHOVĚ TO NEVYŠLO

Podobná záležitost se řešila také v okresním městě. Zde s odkladem odešlo třicet dětí. Nápadu se ujal ředitel Základní školy Kostelní v Tachově Jan Kubát.

V Tachově však o přípravnou třídu nebyl velký zájem. „U nás ve škole se konala informační schůzka pro rodiče, při které se dozvěděli o připravovaném záměru a získali podrobné informace. Schůzky se ale zúčastnilo jen málo rodičů,“ řekl Deníku ředitel Základní školy Kostelní. Zájem o přípravnou třídu v Tachově se již nepodařilo zvýšit. „Z důvodu malého zájmu rodičů nebudeme v příštím školním roce otvírat přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Avšak po zápisu v roce 2018 budeme tuto službu nabízet budoucím prvňáčkům, kteří budou mít odloženou docházku, jistě znovu,“ uvádí sdělení na oficálních stránkách základní školy v tachovské Kostelní ulici.