Další úspěšný krok k vyřešení problematiky celkového nedostatku pediatrů v okresním městě se podařilo udělat vedení města Tachov. Po několika měsících jednání má náhradu za doktorku Blanku Šebkovou, která na konci dubna ukončí svoji dlouholetou praxi.

„Dětská lékařka Kateřina Buriancová Králová tak prozatím do doby, než získá potřebnou praxi a druhou atestaci na akreditovaném pracovišti ve fakultní nemocnici v Plzni, ordinuje pod odborným dohledem pana doktora Bartáka. Díky ní nezůstalo kolem pěti stovek malých pacientů bez pediatra,“ řekl Deníku o částečném zlepšení situace starosta města Tachov Petr Vrána. Lékař František Barták už ve své ordinaci od loňského roku doškoluje jednu mladou lékařku a nebránil se převzít dohled i nad další pediatričkou. Dle slov starosty města Petra Vrány by po splnění všech nezbytných podmínek pro vedení samostatné praxe lékařka mohla plně převzít ordinaci Blanky Šebkové. Nestane se tak ale hned, vše je otázkou několika měsíců.

Představitelé města však jdou ve svém snažení stále dál. „Koordinujeme svůj postup s ostatními obcemi a městy, ale také s Plzeňským krajem, který je nápomocen i ve formě dalšího rozšíření našeho bonifikačního programu,“ sdělil už dříve Deníku Petr Vrána. „A především jsme poslali společný apel měst Tachov, Planá a Bor ministru zdravotnictví, který jsme zpracovali na základě podnětů předsedkyně odborné společnosti praktických lékařů pro děti a dorost JEP, v němž vyzýváme ministerstvo zdravotnictví, aby změnilo pravidla dovzdělávání pediatrů v tom smyslu, aby větší část praxe mohli absolvovat přímo v ambulancích a nemuseli ji absolvovat v takové délce v nemocnicích tak, jako tomu je doposud,“ pokračoval s tím, že je třeba jednoznačně změnit legislativu.

„I na základě tohoto apelu pan ministr přes odpor akreditační komise i vzdělávací rady MZ, schválil daný návrh. Nyní by měly následovat kroky k uvedení této legislativní změny do praxe. Dále je domluvené, že budeme moci přímo oslovit studenty lékařské fakulty na podzim na semináři s obcemi a představit jim náš pobídkový program pro lékaře,“ dodala místostarostka Vendula Machová.