Ta připravila akci, při které zájemcům o studium poskytla veškeré informace.

„Chceme uchazečům o studium usnadnit rozhodování, kterou střední školu by si mohli vybrat," uvedl ředitel stříbrského gymnázia Milan Deredimos. „Snažíme se ukázat veškeré učebny, moderní vybavení, aby získali návštěvníci představu," dodal.

Rodičům a dětem bylo k dispozici vedení školy i další pracovníci. „V jedné učebně jsme přichystali kávu a občerstvení, aby si s námi mohli návštěvníci sednout a zeptat se na vše, co je zajímá," dodal ředitel.

Nechyběl ani doprovodný program. Například ve třetím patře fyzikální pokusy, představila se také se svými výrobky studentská firma, která funguje v rámci výuky ekonomie na obchodní akademii. „Ukazujeme s možností prodeje naše výrobky. Destičky s různými obrázky a výtvarnými motivy, které je možné zavěsit na zeď," představila studentka Tereza Prouzová s tím, že obrázky vznikají tzv. ubrouskovou metodou.

Víceleté gymnázium možná začne studovat v září také Tereza Benediktová ze Stříbra, která se přišla podívat s maminkou. „Zatím ještě nevím, jestli na gymnázium půjdu, ale uvažuji o tom. Teď jsem přišla, abych poznala, jak to tady vypadá," řekla Deníku Terezka.

Stříbrské gymnázium s obchodní akademií studuje v současné době 331 žáků ve 12 třídách. Studenti jsou z poměrně velké spádové oblasti, nejen ze Stříbrska, ale i z Plánska, Borska, Tachovska, i z regionů mimo okres.

Škola se ale už v pátek dopoledne několika žákům základních škol, kteří si mohli prožít den nanečisto, tedy zúčastnit se přímo výuky. Ale o tom více v některém z příštích vydání.