Odvážných soutěžících se sešlo šestnáct dospělých a čtyři děti. Připravené byly otázky z oblasti historie, kultury, geografie, sportu, vědy, techniky a přírody. Nejvíce správných odpovědí vědělo družstvo ve složení Pavla Kamarýtová, Milena Peterková, Monika Vernerová a Tomáš Kamarýt. Druhé místo obsadilo družstvo ve složení Jana Cudráková, Zuzana Rottová, Luděk Husák a Jan Straka. Jako třetí se umístilo družstvo ve složení Františka Dulovcová, Marcela Hájková, Kamila Kosová a Adam Vaněk.

Soutěž je v obci velice oblíbená, soutěžící mohou strávit příjemné odpoledne ale současně mají možnost rozšířit si svoje znalosti o naší vlasti.

Václav Hurych