Přesto po nahlédnutí do skrytých útrob na návštěvníka dýchne nostalgie dávných dob, kdy sklady voněly sladem, a v kádích probublával zlatavý mok. Bývalý třebelský pivovar je v soukromých rukou, vchody jsou zabezpečeny a zamčeny. Deník měl ale jedinečnou možnost nahlédnout dovnitř za laskavého svolení současné majitelky.

U STOLŮ KŘESLA, 
NA STOLE VÁZY

Už při prvním nahlédnutí do místností s klenutými stropy to vypadá, jakoby se zde zastavil čas. Na stolech jsou vázy s umělými květinami, u stolu křesla, přes opěradlo je přehozeno sako. Kdyby nebylo vše pokryto vrstvou prachu, člověk by měl pocit, že tu někdo ještě bydlí nebo se právě stěhuje. Dokládá to pohled na několik krabic a beden, kde jsou složeny knihy. Jenže při bližším pohledu je jasné, že prostory jsou delší dobu opuštěny a značně chátrají. Střechou zatéká a stropy v novodobě upravovaných místnostech se propadají.

Musely to být ale pěkné místnosti. Právě klenuté stropy zakončené sloupovím musely být i mistrným dílem tehdejších řemeslníků. K tomu dřevěné podlahy a okna s výhledem do překrásné krajiny, kde se do údolí mezi lesy zařezává Kosí potok. Krom všude přítomné špíny a prachu kazí dojem zmíněné novodobé přestavby místností, umělé příčky necitlivě vsazené mezi sloupy spolu s nikam nevedoucím oknem. Jako protipól je vedle místnost, které okna nemá vůbec. Vše v důsledku přebudování bývalého pivovaru.

PONURÉ SKLEPENÍ

Oproti hornímu patru je při vstupu do sklepů ještě více patrný devastující zub času. Sklepy a sklady jsou jen částečně v podzemí, ale vlhkost a celková zanedbanost jsou až skličující. Prostory jsou to jak obrovské, tak i malé, zasekané do skalního podloží. I zde kdysi byly cítit suroviny pro vaření piva, také tady se vše točilo kolem piva.

Na dvoře jsou dodnes patrné zbytky zdiva už neexistujících budov vlastního pivovaru. Komín, nedílná součást viditelná z daleka, byl odstřelen. Je to dávná historie, kdy Třebelí vál vítr prosycený nasládlou vůní vařeného piva. Jaká ale byla historie Vlkovaru?

SLÁVA A ÚPADEK 
PIVOVARU

Panský pivovar Třebel (Triebl) byl údajně založen 
a vystavěn roku 1647. Znám je i první sládek, který zde působil, totiž Martin König. Na počátku osmnáctého století už patřil k pivovarům ve zdejším kraji produkujícím nejvíce piva. Pivovar měl k dispozici chmelnice na severozápadním svahu Vlčí hory, u Slavic, Plezomu, Olbramova a Trpíst.

V druhé polovině devatenáctého století pivovar majitelé z rodu Kinských pronajímali a vystřídalo se zde mnoho sládků nejen úspěšných. „V roce 1895 koupil spojené statky Trpísty, Třebel a Slavice u Stříbra rytíř Wilhelm Kubinzky. Pocházel ze židovské rodiny, která získala šlechtický titul," uvádí Jan Jirák ve své knize o pivovarech. V roce 1908 ho převzal po smrti svého otce syn Rudolf. Pivovar začal doslova vzkvétat a jeho výstav během jediného roku stoupl na dvojnásobek, tedy na 5 tisíc hektolitrů piva ročně. Výroba piva klesla až s příchodem první světové války. Zato po válce se dařilo ročně vyprodukovat až 7 tisíc hektolitrů. A jak to bývá, když se daří, něco se pokazí. 13. července roku 1928 vyhořel pivovar i několik dalších domů. Provoz byl ale obnoven a netrvalo dlouho a „Zámecký pivovar na Vlčí hoře" vyráběl kromě zlatavého moku i limonádu s příznačným názvem Wolfsbergperle.

S nástupem druhé světové války připadla obec Třebel do Německa. Část rodiny Kubinských, vlastníků pivovaru emigrovala do Velké Británie. Roku 1939 byl majetek jako židovský zabrán a dosazen správce. Rudolf Kubinsky byl v koncentračním táboře umučen nacisty. Po válce byl pivovar zabaven jako německý majetek a spadl pod národní správu.

Pivovar sice získává po soudním sporu v roce 1950 zpět Rudolf Kubinsky starší, který se vrátil z exilu. „Třebelský pivovar už ale nefungoval. V roce 1948 Ministerstvo výživy ČSR jeho nerentabilní provoz zrušilo," dále uvádí Jan Jirák a dodává, že veškeré vhodné použitelné strojové vybavení bylo odvezeno do pivovaru v Chodové Plané. „Mnoho lidí s nostalgií vzpomínalo na třebelské pivo, které bylo prý jedinečné a specifické díky používání vody z pramene vyvěrajícího ze sopečného podloží na úpatí Vlčí hory."

Dnes objekt chátrá. Vystřídalo se zde několik majitelů a i současná majitelka usiluje o prodej. Podle informací z realitní kanceláře pověřené prodejem nemovitosti se sice podařilo najít nadšeného kupce, který dokonce chtěl obnovit výrobu piva, ale nakonec z prodeje sešlo.