Na velitele služebny se hlásili čtyři uchazeči. Do druhého kola postoupili dva, už současní, strážníci.

Miroslava Dyková se vracela do služby po mateřské dovolené a zastupující velitele Jiří Sigmund. „Oba udělali největší dojem na výběrovou komisi a na základě všech okolností jsme se rozhodli pověřit strážníka Sigmunda do pozice velitele a strážnici Dykovou jako jeho zástupce.

V současné době je ve Stříbře čtyřčlenná sestava městské policie. Všichni jsou zaměstnáni na dobu neurčitou. „Strážník Eliáš byl záskokem za strážnici Dykovou, která byla na mateřské dovolené. Protože se jako strážník osvědčil a své úkoly plní svědomitě, tak mu byl vyměněn pracovní poměr na dobu neurčitou," uvedl pro Deník starosta města Stříbra Karel Lukeš.

Na záříjovém zasedání zastupitelstva města by chtěl starosta Lukeš, aby se hlasovalo o navýšení počtu strážníků ve městě o dva a to s takovou vizí, že jeden by nastoupil do konce roku a druhý po novém roce.

„Předpokládám, že toto zastupitelstvo města schválí, protože většina stran měla ve svých volebních programech posílení městské policie," doplnil.
Nový velitel Jiří Sigmund je rád, že jeho žádosti výběrová komise vyhověla a do funkce ho pověřila.

„Jsem rád, že můžu nadále vykonávat funkci u městské policie z postu, ze kterého můžu městskou policii nadále rozvíjet. Ve službě jsem už šestým rokem," zhodnotil svoji novou pracovní pozici zmíněný Jiří Sigmund.

Jak to s městskou policií vidí nový velitel? S jako vizí se do výběrového řízení přihlásil? Co by chtěla mohl změnit? Připravujeme s Jiřím Sigmundem rozhovor, který pro naše diváky uveřejníme v některém z následujících vydání Tachovského deníku .