Velký sál zámku v Boru se otevřel veřejnosti a byl ukázán v plné kráse, byl realizován v jižním křídle zámku Bor, který je nemovitou kulturní památkou. Investice se vyšplhala na 14 milionů korun.

„Zámek se opravuje už od rokuj 1997 a postupně jsou rekonstrukce rozvrženy do několika etap. Poslední etapa – Velký sál by měla být spolufinancována z Regionálního operačního programu," informovala místostarostka města Jana Šperková.

A jak nám potvrdila, k rekonstrukci Velkého sálu se blížili i v předcházejících letech, protože bylo připraveno vstupní schodiště, předsálí, hygienické zázemí. Hotovy jsou i šatny a salónky.

Borský zámek prochází už několik let kompletní rekonstrukcí. Tento původně středověký vodní hrad pánů ze Švamberka, jemuž dala určující podobu rozsáhlá pozdně gotická přestavba a konečný vzhled romantická přeměna na pseudogotický zámek, se stal od roku 2003 vyhledávaným turistickým místem. V zámeckém areálu probíhá po celý rok mnoho kulturních akcí, například Zámecké historické slavnosti, oživené prohlídky, koncerty, divadla, velikonoční a vánoční dílny.

„S otevřením Velkého sálu se pak rozšíří možnosti o pořádání větších koncertů, plesů a divadelních představení. Rekonstrukce sálu a jeho zázemí navazovala na předešlé etapy obnovy, hlavně na projekt Bavorské salonky. Vše probíhalo podle plánu, došlo jen k malým změnám, které se ale dají vzhledem k historickému objektu předpokládat. Rekonstrukce na kulturní památce je vždy náročná, neboť v průběhu může odhalit nové skutečnosti, například malby na stěnách, problémy se statikou a jiné. Nejnáročnější bylo restaurování maleb, ale výsledek je velmi zdařilý," řekla pro Deník kastelánka zámku v Boru Galina Marianna Kortanová.

Sál sloužil knížecí rodině jako reprezentativní prostor až do konce druhé světové války. Poté byl využíván nevhodně jako kulturní sál (a také kinosál).
Nebyly zde prováděny údržbové práce, sál jakož i celý zámek chátral. Po uzavření objektu na konci osmdesátých let 20. století došlo k úplně devastaci. „Zničena byla krbová kamna, ukradeny lustry a svítidla na stěnách, poničeny podlahy, okna a jiné. Rekonstrukce sálu byla plánována více jak deset let, nyní se podařilo získat dotace a sál vrátit do původní podoby z počátku 20. století. Bohužel zatím není možné vrátit do sálu krbová kamna, která jsou velmi poničená, ale budeme se snažit získat dotace na jejich restaurování. Skvělým výsledkem je práce restaurátorky Lei Raisové, která do sálu vytvořila kopie zámeckých lustrů," poznamenala kastelánka.

Sál je přístupný ze vstupní haly v přízemí, po hlavním schodišti přes předsálí v prvním patře. Kromě hlavního sálu je součástí obnovy jeviště a dvě místnosti pro účinkující včetně nového sociálního zařízení. Nově obnovené a rekonstruované, historicky, památkově a architektonicky hodnotné prostory této části zámku jsou zpřístupněny pro veřejnost a přiřazeny k současné prohlídkové trase pro návštěvníky zámku.
„Ve velkém sále se také budou konat příležitostné výstavy, koncerty, přednášky a městské plesy," doplnila.