Mši sloužili tachovský děkan Milan Horvát a místní duchovní Eugen Bakoš. Ačkoli bylo velmi špatné počasí, sešlo se zde několik desítek místních občanů.

„Věřím, že příští rok už se sejdeme ve zdejší kapličce, která je nyní ve velmi špatném stavu,“ řekl Eugen Bakoš. „Věřící se proto rozhodli, že přispějí finančně i vlastními silami k její opravě. Je to dlouhodobá záležitost, musíme k tomu mít všechna potřebná povolení. Podobně už se podařilo zachránit a opravit kapličku v Brance."

Obora stejně jako osada Branka patří k farnosti v Milířích. „Máme asi osm desítek věřících. Je to stabilní počet. Sloužím tu devatým rokem a věřících je pořád stejně,“ řekl místní duchovní.