Cenu hejtmana Plzeňského kraje a čtyřicet tisic korun odměny získal Kostelec v letošním ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje. Prestižní ocenění převzal v Mrákově, vítěze soutěže, starosta obce František Trhlík.

„Je to vlastně po Zlaté stuze druhé nejvýznamnější ocenění. I když neoficiální,“ uvedl kostelecký starosta.
To Deníku ostatně potvrdila i předsedkyně hodnotící komise letošní soutěže Marie Čápová.

„V pomyslné hirarchii je to opravdu postaveno výše než ostatní diplomy a ocenění,“ podotkla.
Odměna, kterou Kostelečtí získali za veškerou činnost samosprávy, bude s největší pravděpodobností rozdělena mezi spolky, organizace (včetně mateřské školy) a osadní výbory. „Věřím, že mne v tom zastupitelé podpoří. Právě spolky a organizace se totiž zúčastňují naší vlastní soutěže Vesnice roku,“ připomněl Trhlík.

Starosta vidí úspěch v soutěži v pospolitosti spolků a organizací. „Touto cestou všem, kteří se na získání prestižního ocenění podíleli, mnohokrát děkuji,“ složil poklonu první muž kostelecké radnice.

Obec nechce usnout na vavřínech. „Naopak, je to pro nás obrovská motivace do další práce. Máme na to, abychom získali Zlatou stuhu. Však už se mne spoluobčané ptají, kdy ji konečně přivezu,“ usmál se František Trhlík.
Soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje se Kostelec pravidelně zúčastňuje od roku 2005. Vedle řady ocenění mu nechybí ani Bílá stuha za práci s mládeží.
V letošním ročníku se dařilo i dalším účastníkům z tachovského regionu. Diplomy za vzorné vedení obecní knihovny získaly Konstantinovy Lázně, za spolupráci se zahraničním partnerem Broumov. Zvláštní ocenění za vybudování naučných stezek na území obce patří Rozvadovu, za rozvíjení tradic a sportovního života Částkovu.

„Hodně mne to potěšilo. Je to ocenění lidí, kteří na rozvoji kultury a sportu v obci mají největší zásluhy,“ vyjádřila se starostka Částkova Kateřina Holetová. Částkov se soutěže zúčastnil podruhé v její historii. „Do budoucna budeme usilovat o to, aby účast byla pravidelná,“ dodala Holetová.
Neobyvyklou cenu získal Ondřej Stec z Broumova, který byl vyhlášen nejroztomilejším starostou.

Od letoška se soutěže Vesnice roku mohou zúčastňovat také obce, městyse a města vesnického charakteru, jejichž počet obyvatel nepřevýší číslo 5250.
„A navíc musí mít vypracovaný vlastní program obnovy,“ připomněla Marie Čápová, předsedkyně hodnotíci komise letošního ročníku.