Osobní jméno Boňata představovalo domáckou zkratku osobního jména Bonaventura nebo Bonifác (Bonaventura, dobrá budoucnost, nebo Bonifatius, člověk dobrého osudu). Mezi další česká jména vsi patřily Bonatice (1115), Bonetice či Bonaticie (1186) a (1239), welke Bonieticze (1592), velké Bonětice (1848), k německým pak Grosz Wonatitz (1651), Grosz Wonetitz (1789) a Gross Wonetitz (1848), k latinským dále Bonatici (1115), Bonetice či Bonaticie (1186) a Boneyticz (1433). Historie vsi Bonětice je nerozlučně spjatá s další vsí vzdálené sotva kilometr na východ, a to s Bonětičkami (název viz Bonětice). V historických pramenech v jednom textu často vystupují obě zároveň a stírá se tak mezi nimi jakýkoliv rozdíl, tedy až do druhé poloviny 15. století, odkdy byly Bonětičky sémanticky odlišeny. V češtině se tedy objevují názvy Bonieticžky (1466) a (1578), male Bonieticzky (1551), Bonieticzky (1578), male Bonieticze (1592), malé Bonětice (1848) a v němčině Klein Wonatitz (1651) a (1789) a Klein Wonetitz (1848). ⋌Příště: Bor ⋌

Miroslav Vetrák