Je to Den válečných veteránů. V Česku sice svátek mnohými uctívaný a respektovaný, ale v širším pojetí událostí tohoto data stále poněkud upozaděný.

Což je škoda, vzhledem k tomu, že se začal v Británii ctít už v roce 1919 a postupně se rozšířil do celého světa. Samozřejmě, v Česku panovaly ve druhé polovině 20. století poměry, které podobným svátkům nepřály.

Naštěstí se to obrací a Den válečných veteránů si i u nás připomíná stále více lidí. Právem, čeští vojáci zanechávali vždy důstojnou stopu na válečných polích v jakékoliv době.

A tak je škoda, že se všudemožně nabízí svatomartinské dobroty (byť improvizovaně vzhledem k opatřením) a v každém větším městě jsou vidět poutače na několika místech, ale poutačů či plakátů, které by připomínaly válečné veterány, je jako šafránu.