Zástupci mariánskolázeňské společnosti Natenco, která spadá pod francouzskou společnost zabývající se výrobou větrných elektráren, se ve středu zúčastnili veřejného zasedání městského zastupitelstva v Boru. Radním představili seznam lokalit v okolí města, které by byly vhodné právě pro výstavbu větrných elektráren.

Týká se to území v okolí Lužné a mezi Lužnou a Doly. Jak byli zastupitelé informování, na uvedených pozemcích by mohlo vyrůst pět takových zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. „Samozřejmě, že jsme se záměrem nejprve seznámili příslušný odbor životního prostředí,“ informoval radní Jan Karč, technický konzultant. „V případě, že od vás dostaneme souhlas, neznamená to, že elektrárny postavíme. Povolení ovlivňuje ještě řada dalších faktorů,“ podotkl Karč. Společnost propaguje zařízení s hlučností do 35 decibelů.

„Provoz na dálnicích a železnicích je mnohem hlučnější,“ poukazuje konzultant. Pokud by výstavbu elektráren město povolilo, mělo by to pro jeho pokladnu finanční přínos. „Za každou elektrárnu ročně dostanete 150 tisíc korun a to po dobu patnácti let,“ přislíbil Jan Karč. „Pokud budou stát na pozemcích města, pak dvojnásobek,“ dodal. Zástupci společnosti zašli v propagaci ještě dál. „Jsme ochotni vzít si patronát nad vaší mateřskou i základní školou a některou z dalších příspěvkových organizací,“ navrhl technický konzultant. „Víme, že nejsme první a ani zdaleka poslední, kdo s podobnou myšlenkou mezi zastupitele přišel. To je však pouze návrh a rozhodně to není nic směrodatného,“ řekl nám technik Josef Kocourek.