O referendu, ve kterém by se obyvatelé Stříbrska vyjádřili k projektu větrných elektráren severozápadně od města rozhodovalo ve čtvrtek večer zastupitelstvo ve Stříbře.

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, která by chtěla v okolí Těchlovic, Otročína a Stříbra větrné elektrárny vybudovat, přišla s alternativním řešením projektu. „Nová podoba vychází vstříc zejména zájmům obyvatel obcí Těchlovice a Otročín. Předchozí návrh projektu počítal s výstavbou až 13 strojů na katastrech obcí Těchlovice, Otročín a Jezerce. Vzhledem ke společenské diskusi a při respektování odpovědnosti za dopady na životní prostředí se společnost ČEZ Obnovitelné zdroje rozhodla upravit plánovaný počet strojů,“ uvedl manažer komunikace ČEZ Martin Schreier s tím, že větrníků by nyní mělo být sedm až deset.

Snížením počtu větrných elektráren situovaných původně v blízkosti města Stříbra a v jižní části katastru obcí Těchlovice a Otročín chce ČEZ Obnovitelné zdroje podle Schreiera maximálně vyjít vstříc požadavkům dotčených obcí, např. ohledně hluku a dopadů na krajinný ráz. „Společnost současně počítá s dodržením vzdálenosti elektráren zhruba 1500 metrů od obydlených stavení,“ dodal manažer komunikace. Jednotkový výkon elektráren má činit 2 MW, výška stožáru bude 100 metrů a průměr rotoru 90 až 100 metrů.

„Projekt větrného parku v okolí Stříbra má podle prvních zjištění v porovnání s podmínkami v rámci celé ČR výborné parametry. Výhodou je dostatečné větrné proudění a velmi dobré možnosti připojení do sítě,“ uvedl generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje Josef Sedlák. Zároveň zde nedochází ke kolizi s požadavky armády a jde o bezletovou zónu.

Následovat by nyní mělo zpracování EIA, Studie posouzení vlivu stavby na životní prostředí, která zohlední všechny aspekty budoucí stavby, jako např. hlasitost provozu či vliv na živou přírodu. Posledním krokem je získání stavebního povolení, které je vázáno právě na schválení EIA. Tento proces může trvat měsíce.

„Obce, na jejichž katastru budou stroje stát, získají pravidelný příspěvek do rozpočtu ve výši 210 000 korun ročně za jednu elektrárnu po dobu 20 let,“ dodal Sedlák.

Celkově připravuje ČEZ Obnovitelné zdroje v současnosti zhruba 80 větrných elektráren, které mají souhlas měst a obcí, zajištěnou rezervaci vyvedení výkonu a z velké části vyřešené pozemky.

„Krok ČEZu je vstřícný a občané Stříbra se o něm budou moci přesvědčit při dalších prezentacích společnosti,“ vyjádřil se k navrhovanému snížení větrných elektráren místostarosta Stříbra Pavel Tóth.