„Pominu-li dluhy na nájmech, tak lidé nejvíce dluží na místních poplatcích,“ uvedla vedoucí finančního odboru Městského úřadu Stříbro Bohdana Bartoňková. „U poplatků za komunální odpad se můžeme bavit o dluzích v řádu milionu korun. Obdobné je to na úseku přestupků a přestupkového řízení. Ostatní dlužné částky například za psy či zábor veřejného prostranství, jsou v porovnání s těmi největšími dluhy zanedbatelné.“

Při vymáhání dlužných částek už prý vyzkoušeli všechny dostupné možnosti, které město má, ale bez velkého efektu. Nepomohl ani exekutor. „Zejména na úseku dopravních přestupků se jedná v mnoha případech o notoricky známé přestupkáře a neplatiče,“ uvedla vedoucí Bartoňková s tím, že většina těchto hříšníků pochází se sociálně slabých a nepřizpůsobivých rodin. „Osobně by se mi líbilo, kdyby i radnice mohly nařizovat těmto lidem, aby si dluh odpracovali ve prospěch města,“ posteskla si.

Ačkoli v Boru se o tak vysoké dlužné částky v oblasti přestupků nejedná, i tady se jména nejčastějších dlužníků opakují a jedná se rovněž o skupinu sociálně slabých, většinou nezaměstnaných lidí. „Na úseku přestupků je dluh necelých 180 tisíc korun,“ uvedla vedoucí finančního odboru Marie Bezstarosti.

V Boru, stejně jako v Plané, nemají dlužníky na poplatcích za komunální odpad, protože volili systém prodeje známek. Popelnice jsou vyváženy jen těm, kdo si koupí známku.

Ale i v Plané mají dlužníky například za pokuty. Podle ekonomky Heleny Ťupové se ale nejedná o vysoké částky.

Dluhy na nájemném v Plané evidují Plánské služby, jejichž vedoucí Jiří Draxal informoval, že se částka blíží k jednomu milionu korun. „U bytových prostor je to 745 tisíc korun, z toho nově vzniklý dluh za minulý rok je málo přes tři sta tisíc. Zbytek, tedy přes čtyři sta tisíc korun, tvoří lidé, jejichž dluhy se pravidelně opakují. Čas od času sice něco splatí, ale posléze jim další nové dluhy nabíhají,“ uvedl Jiří Draxal. Za nájmy nebytových prostor evidují Plánské služby dluh ve výši kolem 200 tisíc korun.

Nejvíce hříšníků je logicky v největším městě okresu, v Tachově. „Na úseku přestupků v dopravě se můžeme bavit o částce necelých deseti milionů korun,“ uvedl místostarosta Tachova Václav Svoboda. Za svoz a likvidaci domovního odpadu dluží občané Tachova přes tři miliony korun. Jsou zde ale evidováni například i lidé, kteří mají sice v Tachově už roky hlášeno trvalé bydliště, ale fyzicky tu nepobývají.

Za pokuty uložené přestupkovou komisí lidé dluží přes milion korun. „Další kategorií jsou dlužníci za nájem bytových a nebytových prostor. Nezaplacená částka přesahuje tři miliony korun,“ doplnil informace místostarosta.

Uvedená čísla jsou podle Václava Svobody předběžná a orientační, přesná budou známá v červnu, kdy bude hotový závěrečný účet města. Ten pak bude předložen zastupitelům města.