Požehnání Tříkrálové sbírce se symbolicky odehrálo v souvislosti se zahájením činnosti mobilního hospice v Tachově. „Vždyť také podstatná část výtěžku z Tříkrálové sbírky v tachovské farnosti půjde na podporu hospice," uvedl farář.

Sbírka má v okresním městě premiéru. „V letošním roce organizujeme Tříkrálovou sbírku ve farnosti vůbec poprvé," potvrdil Vojtíšek.
Větší zkušenosti mají v Boru. „V naší farnosti zahájil Tříkrálovou sbírku už na začátku týdne vikář Vladimír Born. Několik skupin koledníků bude obcházet nejen město Bor, ale i další obce a města v působnosti borské farnosti," informovala Marie Macošková.

Naprostá většina peněz, které se v rámci sbírky shromáždí, zůstane v tachovském okrese, kromě hospice podpoří prostředky například domov pro seniory v Boru, nebo podobné zařízení ve Stříbře.

Některé peníze ale poputují do Plzeňské diecéze, která je pošle například do azylového domu pro matky s dětmi v tísni.

Kam půjdou peníze ze sbírky:

Bor: 85% Domov pro seniory Bor, 8% charitní centrum Stráž, 7% adopce na dálku
Stříbro: 98% Dom. pro seniory sv. Jana Pavla II. Stříbro, 2% děti ze sociálně slabých rodin Stříbro
Kon. Lázně, Bezdružice: 100% Azylový dům Domažlice
Studánka: 100% Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň
Tachov: 90% Hospic sv. Jiří Tachov, 10% Domov pro seniory Bor