Občané se v nich mohli vyjádřit k zamýšlené výstavbě větrných elektráren v okolí Starého Sedliště. „Z 92 anketních lístků, které jsme obdrželi vyplněné, bylo čtyřicet lidí pro výstavbu větrných elektráren a dvaapadesát jich bylo proti,“ informovala nás starostka obce Stanislava Fojtíčková. Svůj souhlas či nesouhlas se stavbou větrníků mohli obyvatelé na anketních lístcích vyjádřit s komentářem.

V něm mohli vyplnit, za jakých podmínek by s výstavbou alternativního zdroje energie souhlasili, případně proč jsou proti. Mohli rovněž vyplnit kolonku s označením, že nemají dostatek informací k zamýšlené stavbě. „Výsledek ankety je pro nás určitě podnětem k dalšímu jednání. V současné době si ale musíme nechat projít hlavou, jestli má další jednání o výstavbě větrných elektráren v okolí Starého Sedliště smysl,“ dodala starostka Fojtíčková.

To, že se do ankety zapojilo bezmála sto lidí, považuje starostka za úspěch. „Vzhledem k tomu, že na veřejnou prezentaci záměru přišlo z tisícovky občanů jen sedmnáct lidí,“ vysvětlila. O výstavbě větrných elektráren se uvažovalo před časem také nedaleko Boru, aktuální je tato otázka ve Stříbře, kde ČEZ Obnovitelné zdroje představil záměr postavit severozápadně od města 13 větrníků. Radnice uvažuje o vyhlášení referenda k této záležitosti mezi občany Stříbra.