„Když hasiči zjistili, že vrata jsou zkřížena, povolali jsme na místo památkáře, protože zbrojnice je památkově chráněným objektem, i statika. Po pečlivém průzkumu se přišlo na to, že nepříznivým počasím se věž mírně naklonila a je vlastně opřená o budovu, ke které přiléhá,“ vysvětlil starosta Lumír Kadlec s tím, že nebýt zděného objektu, věž by šla k zemi.

Dřevěnou věž hasičské zbrojnice, která je v tachovském okrese ojedinělá, je proto nutné opravit. Celkové náklady jsou podle slov starosty města přibližně 450 tisíc korun, od kraje město obdrží dotaci 160 tisíc korun. Dotaci pěti obcím schválila Rada Plzeňského kraje. „Rada doporučila zastupitelstvu schválit dotaci 1,9 milionu korun s ohledem na lokální povodňové události letošního léta. Podpora je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí,“ uvedla mluvčí kraje Eva Mertlová.

Jak dále mluvčí kraje vysvětlila, podpora je určena na odstranění škod, které byly způsobeny pohromou a které brání jeho využití pro určenou funkci. Kromě Bezdružic požádaly o pomoc ještě obce Bukovník (na tamní vodovodní řad), Mladý Smolivec (most přes Smolivecký potok a kanalizační žlab a vpusti), Šťáhlavy (betonové koryto potoka Beránka nebo Táborská ulice), Petrovice u Sušice (Jiřičná Farmářská stezka, mostek ke koupališti nebo místní komunikace).

Hasičskou zbrojnici v Bezdružicích by radnice v příštích letech ráda přeměnila na hasičské muzeum.

„Pro současnou techniku už stará zbrojnice moc nevyhovuje a vzhledem k tomu, že se jedná o chráněnou památku, nejsou možné ani zásadnější úpravy,“ řekl Deníku starosta.

Zastupitelé Bezdružic proto schválili odkoupení bývalé zemědělské haly, kam by byla přemístěna technika pro údržbu veřejných prostranství. Ta je v současné době uskladněna v bývalé kotelně. „A právě kotelnu bychom poté stavebně přebudovali na hasičskou zbrojnici s prostornou garáží i zázemím pro dobrovolné hasiče,“ vysvětlil Kadlec.