„Nejprve bude nutné vše potřebné očistit a zpevnit. Poté začneme pracovat na doplnění chybějícího kamene,“ říká Milan Hubeňák z pražské restaurátorské firmy.

Kameny chybí hlavně kolem rámu okna pod věžními hodinami a mají lehce načervenalou barvu. Právě barevnost kamene možná potrápí restaurátory. „Bude těžké sehnat přesně takovou žulu. Nevíme totiž, zda byla pro výstavbu kostela těžena někde na Tachovsku,“ obává se restaurátor.
Kvůli opravě se zřejmě omezí chod jedněch hodin. Stavební firma, provádějící opravu, hledá možnost, jak zamezit při pracech případnému poškození ciferníku a ručiček. „Hodiny pečlivě zabalíme a bude-li to možné, sundáme ručičky,“ uvádí stavbyvedoucí Marcel Poláček z plzeňského Pegisanu, který se specializuje na opravy památek.

Celý kostel je opravován na etapy a nebude tomu jinak ani u věže. Obnovy se zřejmě dočká jen její horní část. „Před rokem jsme prováděli kompletní výměnu krovů a krytiny na bočních lodích kostela. Také byla staticky zajištěna věž uvnitř. Nyní opravíme horní římsy a hlavně místa kolem okna. Právě tam jsou nejvíce vypadané kameny,“ vysvětluje Poláček. Opravy se dočká také oblouk nad oknem. „Ten zřejmě utrpěl poškození za války a pak byl neodborně vyspraven,“ dodává stavbyvedoucí s tím, že práce by měly být hotovy do příchodu letošní zimy.

Rozsah oprav je závislý na investičních možnostech majitele kostela. Tím je řád Křížovníků s červenou hvězdou. Částka uvolněná na opravu je zatím milion a dvacet jedna tisíc korun. „Veliký objekt vyžaduje veliké investice. Původně jsme mysleli, že za ty peníze opravíme mnohem více, ale po postavení lešení se zjistilo, že věž je v horším stavu, než jsme čekali,“ řekl Milan Němeček, ředitel Správy majetku rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou.