Věžní hodiny Tachovska odpočítávají čas už mnoha generacím. Jdoucí hodinové stroje, o něž je s náležitou odborností ale i láskou pečováno, zdobí věže kostelů, radničních domů i jiných objektů. Některé hodiny a hlavně jejich ciferníky jsou známé a denně na ně pohlédne množství kolemjdoucích, jiné bývají pohledům ukryté a zasloužily by si větší pozornost. Naproti dodnes fungujícím unikátům některé věže mají ciferníky s ručičkami bez pohybu nebo úplně chybí a čas už dávno neodměřují.

Všechny hodinové stroje ale mají jedno společné. Mistrnou práci, kterou odvedli dávní hodináři. Jdoucí stroje mají dnes v péči neméně zdatní odborníci, mnohdy nadšenci, s pílí se starající o správný chod hodin a právě jim bude věnován náš seriál, ze kterého dnes vybíráme několik zajímavostí o hodinách v Boru, Starém Sedlišti, Chodové Plané, Tachově a Plané.

VE STARÉM SEDLIŠTI ODBÍJÍ ČAS STROJ MISTRA HODINÁŘE Z KRASLIC

Staré Sedliště má věžní hodiny v budově č.p. 84, kde dříve bývala radnice a říká se, že kdysi dávno prý šatlava a také špitál. Dnes je tam malý obchod a hodiny ve věžičce ukazují přesný čas a na zvuk cimbálů jsou místní zvyklí.

Hodinový stroj je dílem mistra Kohlerta o jehož osobním životě lze nalézt prozatím pouze kusé informace.

Narodil se 18. října 1839 v Kraslicích a následující den byl pokřtěn jménem Josef Emanuel. Jak uvádí Lukáš Smola: „Dráha hodináře mu rozhodně nebyla předurčena. Otec Ignaz ze Stříbrné a stejně i děd Michael se živili jako řezníci, matka Magdalena byla dcerou mlynáře Antona Dotzauera z Kraslic. Další zprávu máme až z roku 1865, kdy se 22. srpna oženil v Přebuzi s Natalií Lorenzovou (1839–1905), dcerou místního obchodníka s krajkami. Josef Kohlert zemřel náhle 25. února 1890 v Hranicích na Moravě na zápal plic a 1. března byl pohřben v rodných Kraslicích. O hodinářské firmě se Kohlert se datuje založení do roku 1873, ale tradice výroby věžních hodin v Kraslicích je ještě starší. Již před polovinou 19. století je zde doložen Ignaz Hüttel a lze jen spekulovat, že snad zrovna u něho se mohl Kohlert vyučit. Hodinami se zabýval přinejmenším od roku 1865, kdy se v zápise do matriky oddaných poprvé objevuje jako hodinář. Nezdá se, že by hospodářská krize v počátcích podnikání měla nějaký zásadní vliv na výrobu. Kohlertova dílna úspěšně dodávala věžní hodiny nejen pro kostely, ale i radnice, školy, továrny, nádraží a jiné budovy."

BORSKÉ VĚŽNÍ HODINY SVÝMI DVĚMA CIFERNÍKY SHLÍŽEJÍ NA BOR 
UŽ PŘES STO LET

O hodinách v Boru píše jejich správce Slavomír Kozák v následujících řádcích: 
Bydlí ve věži, která byla postavena v roce 1526, tedy dříve než současný u ní stojící kostel sv. Mikuláše. Zde je příležitostí nakouknout trochu do historie technického zařízení, které dokáže měřit něco tak nehmotného, abstraktního a zároveň ovlivňujícího všechny a všechno – čas. Čas ale umí zhmotnit svou existenci, to si lze ověřit i jenom letmým pohledem na naše tělesné schránky, na kterých vytrvale sochá. Bohužel ne vždy můžeme toto jeho působení označit za pozitivní. Říká se, že zub času pracuje pořád. Hodiny jsou také takový neúnavný pracant. Tak se jim trochu koukneme na zoubek, tedy spíše na ozubená kolečka, bez kterých by to nešlo a netikalo.

Ve věži kdysi bydlel i s rodinou věžný. Jeho úkolem bylo hlídat shora okolí městečka, zda někde nevznikl požár nebo se neblíží nepřítel. Při pohřbech měl za povinnost zvonit na zvon, kterému se říkalo umíráček. Byl jmenován městským zastupitelstvem a placen z městské kasy. Měl nárok i na naturální plnění, například na přesně určené množství dřeva z městských lesů.

Do věže vede 121 schodů, takže se rodina věžného, která bydlela nejblíže k nebi ze všech obyvatel Boru, hodně našlapala, když zapomněli něco koupit.
Věžný se také staral o hodiny, zejména o jejich pravidelné denní natahování.

První hodinový stroj se zachoval dodnes a je vcelku v dobrém stavu.

Protože víme, že věž stojí na náměstí od roku 1526 a pokud v ní byly v té době instalovány i hodiny, což lze předpokládat, tak nám vychází, že jejich tikot se nad městečkem rozléhal více než 380 let. Obdivuhodný výkon. Pak byl hodinový stroj vyměněn za ten současný, který je ve věži už přes sto let.

HODINY V PLANÉ SI VYŽÁDALY OPRAVU A OPĚT ODMĚŘUJÍ ČAS

Kostelní věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané zažila nebývalou věc. Loni totiž hodinářská firma musela stroj demontovat, opravit, vyčistit a opět namontovat do věže. Hodinový stroj byl vyroben v roce 1892 a protože se loni začal zastavovat, město rozhodlo o jeho opravě. Podařilo se dokonce najít i tu samou firmu, která původně hodinový stroj vyrobila a ta ho také opravila. Před loňskými Vánoci byl stroj navrácen na věž a hodiny uvedeny do chodu. Stroji je úctyhodných 124 let. Hodináři ho nejprve celkově rozebrali, pak vyčistili a opravili. To nebylo možné provádět na místě ve věži. Proto je firma rozmontovala a odvezla na své pracoviště. Hodiny bijí každou čtvrt hodinu a přečkaly i přestavbu věže v roce 1904, kdy věž získala současnou podobu. Podle záznamů prodělaly v roce 1977 rekonstrukci ciferníků.

VĚŽNÍ HODINY V TACHOVĚ ZASTAVIL BLESK

Při prudké bouři začátkem června přesně ve dvě hodiny odpoledne a dvě minuty zasáhl blesk věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Od té doby hodiny čas neukazují. Blesk tehdy poničil elektroinstalaci a hodinový stroj přestal odpočítávat čas.

K vzácnému úkazu došlo při bouřce, která se přehnala nad Tachovem a krom hodin i na chvíli pohaslo takzvané věčné světlo. „V poledne ještě normálně zvonily zvony a vše šlo. Po bouřce jsem se večer vracel do kostela na mši, která je v osmnáct hodin. Jenže zvony už spustit nešly, byly vyhozeny jističe ovládání," řekl už dříve Deníku tachovský farář Václav Vojtíšek.

To ale nebylo jediné, co blesk způsobil. „Také nefunguje ovládání věžních hodin. Hodinovému stroji se samozřejmě nic nestalo, ten je mechanický, ale elektronika, jak se říká, odešla," ukázal na věži bleskem vytrženou část elektrického zařízení z rozvaděče umístěného u hodinového stroje. „Když jsme přišli před bohoslužbou, tak také pískal alarm a nešlo ozvučení kostela," dále popisoval škody na slaboproudé elektrice.

Také tomuto hodinovému stroji se budeme věnovat v některém z následujících dílů našeho seriálu.

PÉČE, NĚKDY I KAŽDODENNÍ

O hodinové stroje je třeba se starat. Čím jsou jsou starší tím je nutnější větší pečlivost a častější zásah hodinářů či správců hodin. Například ve zmiňovaném Starém Sedlišti se o hodiny musí starat obsluha každý den, denně je nutné hodiny natáhnout. V Chodové Plané jsou hodiny na věži místního kostela, kam obsluha dochází minimálně jednou za týden. V Okrouhlém Hradišti na věži kostela sv. Jana Křtitele se nachází fungující věžní hodiny od firmy W. Kretschmer Praha a stará se o ně místní rodina.

Smutný osud postihl například hodinový stroj ve věži kostela v Michalových Horách, který byl v minulosti zcizen.

Seriálu se budeme věnovat na tištěných stránkách Tachovského deníku.