A znovu lidem pokládá šest otázek, v nichž se mají vyjádřit, zda se cítí bezpečněji a jestli by si přáli rozšíření kamerového systému. „Ve městě je v současné době instalováno 27 kamer. Zatím neuvažujeme o rozšíření celého systému, ale rádi bychom se to dozvěděli od občanů, jestli by rozšíření uvítali," zdůvodnila vedoucí městského odboru rozvoje Helena Červinková.

V hodnocení prvního dotazníku byli úředníci města překvapeni vzájemnou shodou mezi názory dospělých a nezletilých, mužů a žen. „Respondenti se vesměs shodli v tom, že se pod dohledem kamerového systému cítí bezpečněji. Nejvýraznější rozdíl byl v odpovědích na otázku, zda podporují záměr rozšíření kamerového systému," píše se v hodnocení prvního dotazníku. Se zvýšením počtu kamer tehdy souhlasily více než tři čtvrtiny dospělých, naopak nezletilých jen třetina.

Výsledky dotazníkového průzkumu poslouží do budoucna podle Červinkové také komisi pro prevenci kriminality. Ta se pak také bude podílet na tom, jestli systém rozšiřovat, či nikoliv. „Nynější výzkum je koncipován jako srovnávací," dodala vedoucí odboru. Město chce zjistit, zda se názory obyvatel změnily. Aby měl dotazník vypovídající hodnotu, mělo by podle radnice odpovědět minimálně pět procent obyvatel.

Pět procent obyvatelstva okresního města, to je zhruba 600 lidí. Na dotazník před třemi lety odpovědělo pouhých 259 respondentů.

„Dotazník jsme na internetové stránky města umístili v úterý a za první den odpovědělo 13 lidí. Kdo se bude chtít také vyjádřit, má na to zhruba šest týdnů, dotazník bude na webu do 30. června," uvedla Červinková.

Výsledky průzkumu budou k dispozici až po tomto termínu.

V současnosti sleduje dění na veřejných prostranstvích v Tachově 27 kamer. „Nepřetržitý monitoring záznamu kamer je zajištěn kvalifikovaným operátorem pultu centralizované ochrany provozovaného Městskou policií Tachov."

Další vyústění záznamu kamer je do služebny Policie České republiky. Policisté tak mohou podle vedení města rychleji a pružněji reagovat na případnou trestnou činnost či přestupky.

„Při provozu je garantováno právo na soukromí občanů v souladu se zákonem," doplnila vedoucí odboru s tím, že město Tachov financovalo pořízení kamerového systému ze svého rozpočtu a jeho následné rozšíření s využitím dotací z Programů prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Plzeňského kraje.