Na pravidelných schůzkách v předsálí kina Slavia si předávají zkušenosti, hovoří o technických možnostech fotoaparátů a prohlížejí si své záběry na barevných i černobílých snímcích. Na nezájem z řad veřejnosti si nestěžují. „Evidovaných členů máme přes dvacet a vždy se nás zde sejde kolem patnácti,“ říká vedoucí fotoklubu Ladislav Jiránek. „Už delší dobu jsem uvažoval, že se příjdu podívat na zdejší fotoklub. Tak jsem se dnes přišel přihlásit,“ uvedl nový zájemce Gustav Batrla z Chodové Plané.