„Po výsledném sčítání se město Tachov rozhodlo, že v letošním roce zajistí v celém městě nové tabule pro označení ulic," vysvětlila Drahomíra Červinková, vedoucí majetkoprávního odboru městského úřadu v Tachově.

V rozpočtu města je na tuto činnost v letošním roce vyčleněna částka 600 tisíc korun.
„Bude provedeno výběrové řízení na dodavatele tabulí včetně montáže. Nejen, že ve městě chybí okolo čtyři sta tabulí, ale další jsou poškozené. Ty budou také vyměněny," doplnila.

Realizace nového označení ulic by měla být uskutečněna do konce měsíce října letošního roku.

„Tabule s označením ulice podle zákona o obcích je každý majitel nemovitosti povinen bezplatně strpět na svém domě či plotu. Pokud ji svévolně odstraní, vystavuje se nebezpečí správního řízení, ve kterém může dostat pokutu až deset tisíc korun," upozornila.

Tak tomu v minulosti bylo. Lidé si udělali nové ploty kolem domu nebo zrekonstruovali fasádu. Ceduli s názvem ulice na místo však zapomněli nebo nenechali přidělat.

Nové tabule s označením ulice mají obyvatelům i návštěvníkům pomoci v lepší orientaci po městě. Jak už bylo zmíněno, důležité budou i pro lékaře, hasiče, poštovní doručovatele nebo kurýry. V souvislosti s tímto novým označením město Tachov vydá informativní zdroj s názvem Pravidla pro označování ulic a domů.

„Ve městě je zpracován městský informační systém. Tento systém slouží pro turisty a návštěvníky města. Zavede je do historického centra, k nejdůležitějším firmám, institucím, návštěvnickým cílům, do sportovního areálu a podobně. V současné době je město osazeno osmi sloupy se směrovými růžicemi," doplnila.