Víteček poskytuje službu denního stacionáře, sociálně terapeutické dílny pro upevňování motorických dovedností a speciální základní školu. Na činnost střediska přispěla také Nadace Olgy Havlové. „Pro všechny tyto služby zajišťuje Víteček ranní svoz do střediska a odpolední rozvoz zpět do rodin. Tuto činnost ocenil i Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, když částkou 20 tisíc korun podpořil právě nákup pohonných hmot ke každodennímu svozu a k dojíždění asistentů za potřebnými klienty. Z tohoto daru měli největší radost samotní klienti, jejich rodiče i všichni sociální pracovníci, kteří o potřebné kamarády pečují. Děkujeme, je to výrazná pomoc pro naše středisko,“ uvedl manažer střediska Víteček Jiří Kalista.

Příspěvek podpoří dopravu klientů.Zdroj: archiv Vítečku