Odborná komise veřejné soutěže revokovala své rozhodnutí a nevyhlásila v této soutěži žádný návrh jako vítězný.

Důvodem pro toto opatření je fakt, že vítězný návrh je nápadně podobný logu, které bylo použito před třemi lety na konferenci konané v Ohiu ve Spojených státech amerických.

„Vzhledem ke zjištěným skutečnostem týkajícím se vítězného návrhu komise doplnila protokol o soutěži dodatkem, který revokuje původní usnesení,“ upřesnil ředitel Revisu a zároveň předseda komise Jan Petruň. „Návrh vítězného loga se velmi nápadně podobá logu použitému na konferenci konané roku 2006 v Ohiu. Hodnotící komise se proto z těchto závažných důvodů sešla znovu, aby přehodnotila volbu vítězného návrhu a výsledek soutěže. Všichni členové komise se jednoznačně shodli na podobnosti obou log a rozhodli se proto nevybrat žádnou ze soutěžních prací jako vítěznou,“ vysvětlil dále ředitel.

Na podobnost obou log upozornil představitele Revisu e-mail, který došel přesně v den, kdy měla být výherci soutěže předána cena za vybraný návrh.

Místo toho se podle zástupců Revisu mezi vyhlašovatelem soutěže a tvůrcem vítězného loga diskutovalo nad původem návrhu. „Za svým návrhem si stojím a mohu doložit veškeré rozpracované podklady. Nicméně podobnost obou log je skutečně velmi vysoká,“ uvedl autor. Spolu se zástupci vyhlašovatele soutěže se pak shodl na tom, že logo v této podobě nemá budoucnost.

„Celá situace nás velice mrzí,“ uvádí Lenka Chybová, manažerka vzdělávání a konferenčních služeb. „Nejen, že nás toto zjištění šokovalo, ale především nám zkomplikovalo další, návazné kroky. S logem jsme již počítali na nové webové stránky a další materiály. Vzhledem k této situaci budeme prozatím používat staré logo, ovšem v pozměněné podobě,“ dodala.

Žádná výhra tedy v této soutěži udělena nebude. Výstava všech soutěžních návrhů se z těchto důvodů ruší. Uskutečnit se měla u příležitosti Dnů otevřených dveří Revisu, které se konají 18. a 19. září.