„Náš kroužek železničních modelářů, který působí při základní škole v Tachově, Zárečné ulici se po delší odmlce představí veřejnosti výstavou, která se uskuteční už tento víkend. Je motivována dvěma výročími, které si členové kroužku letos připomínají,“ informoval Miroslav Panský, vedoucí mladých modelářů.

Před 15 lety navázal kroužek spolupráci s Modelářským klubem a Železničním muzeem ve Weidenu.

„Výsledkem této spolupráce byla řada úspěšných výstav a dalších akcí na obou stranách hranic, mezi nejvýznamnější patřila společná výstava v okresním muzeu v Tachově v roce 1995 nebo obdobná výstava v Západočeském muzeu v Plzni,“ pokračoval Panský. Jubileum úspěšné spolupráce si již připomněla výstava v Železničním muzeu ve Weidenu, která letos v létě weidenské veřejnosti představila činnost a výsledky práce tachovského kroužku. Expozice v čítárně Základní školy v Zárečné ulici chce naopak představit činnost weidenských modelářů Tachovanům.

Kromě vybraných modelů lokomotiv a vagónů z bohatých sbírek weidenského muzea návštěvníci mohou vidět i ukázky železničních uniforem, nádobí z jídelních vozů, materiály z bohatého archivu muzea a řadu dalších zajímavostí. Součástí expozice by měla být i ukázka zahradní železnice, kde si již tradičně velcí i malí návštěvníci mohou sami pohrát s vláčky. „Kroužek železničních modelářů si zároveň připomene výročí 20 let od první výstavy, kterou tento klub v Tachově uspořádal.

Na dobových dokumentech bude možné srovnat i proměnu, kterou za tuto dobu prodělalo tachovské klubové kolejiště,“ dodal vedoucí kroužku. Doplňme jen, že výstava bude otevřena v sobotu 1. prosince od 10 do 17 hodin, v neděli od 10 do 15 hodin ve 2. patře budovy ZŠ Zárečná (v prostoru školní družiny), vstupné je dobrovolné.