Stopy ve sněhu, pozorování a záznamy z fotopastí dokládají, že na území Českého lesa žije několik vlků. Po Šumavě či Krušných horách jde tak o další lokalitu, kterou si tato vzácná zvířata oblíbila. A zřejmě putují i dále do vnitrozemí. U obce Třemešné se totiž na stromech objevila zpráva napsaná na papír upozorňující na výskyt psovitých šelem.

„Pozor, v této lokalitě se pohybuje smečka vlků evropských. Žádáme, abyste svojí přítomností nenarušovali jejich výzkum,“ informoval text. O tom, že vlci v této lokalitě opravdu jsou, ví i starosta obce. „Osobně jsem vlka sice neviděl, ale znám lidi, kteří je zde viděli a jsou i zaznamenáni na fotopastech,“ sdělil Deníku starosta obce Třemešné Jaroslav Sláma s tím, že obec ale nemá s cedulemi nic společného a jsou už odstraněny. Cedule nebyly ani dílem ochránců přírody. „Papírové cedule neumístilo v okolí Třemešné ani naše pracoviště, ani skupina výzkumníků, která zde pravidelně pohybuje a kterých jsme se na ně rovněž dotazovali,“ uvedla Milena Prokopová z přimdské Správy CHKO (Chráněné krajinné oblasti) Český les a dodala: „Rádi bychom se touto cestou distancovali od jejich obsahu.“

Místa zaznamenaného výskytu vlka v ČR.

Zdroj a další informace na:www.navratvlku.cz

Vlků ovšem zdaleka není tolik, že by vydali na velikou smečku. „Podle různých zpráv od lidí, kteří se pohybují v lese, lesníků, myslivců, ale i zemědělců, to vypadá, že se v Českém lese pohybují společně minimálně dva jedinci. Některé zprávy mluví až o čtyřech,“ poukázala zooložka Prokopová. První potvrzené pozorování vlka v Českém lese, tedy obrázek z fotopasti, pochází z počátku roku 2017.Ochránci přírody vidí v návratu vlka, jako predátora, přínos. „V Českém lese stejně jako jinde postupně narůstá problém s vysokými stavy zvěře v lesích. Okusem jsou poškozovány vzrostlé stromy i odrůstající semenáčky, spásání eliminuje bylinné patro. To má negativní vliv na rozvoj přirozeně strukturovaných lesních porostů, které jsou z hlediska ochrany přírody velmi významné jako zdroj druhové diverzity. Vlk, schopný predátor, dokáže ve svém teritoriu stavy zvěře účinně regulovat, a v tom ochrana přírody vidí jeden z důležitých přínosů návratu tohoto, byť z řady jiných důvodů problematického, druhu do naší krajiny,“ popsala problematiku pracovnice Správy CHKO.

Vlci na Šumavě.Není ani nutné se obávat chodit do lesa. Není totiž příliš pravděpodobné, že by se běžný turista při pohybu v Českém lese s vlkem vůbec setkal. I samotný vlk se setkání raději vyhne. „Nebezpečná situace může nastat, pokud člověka doprovází volně puštěný pes. K tomu by ale nemělo docházet, protože každý zodpovědný majitel ví, že v lese nemůže nechat svého domácího mazlíčka takzvaně na volno.“

Přírodovědci monitorující výskyt vlků na Tachovsku a Domažlicku uvítají jakékoli informace o stopách a pozorováních vlků. „Rádi bychom využili této příležitosti a požádali čtenáře Deníku, pokud by takové informace získali, aby nám je poskytli,“ dodala s prosbou Milena Prokopová. Bližší informace, jak se zachovat při setkání s vlkem je možné najít na stránkách www.navratvlku.cz.