Kolemjdoucí mnohdy ani netuší, že pod jedním se ukrývají turbíny vodní elektrárny. Plně funkční a dodávající proud do rozvodné sítě. Majitelem malého vodního díla s patnácti kilowattovým výkonem je Josef Hakl.

Náhon, který původně přiváděl vodu na mlýnské kolo, v současné době vede tok na lopatky dvou kaplanových turbín. „Elektrárnu mám už dvacet jedna let a dva měsíce," má přesně spočítánu dobu, po kterou se generátory pravidelně roztáčejí. Majitel vodní elektrárničky pod Křínovem bydlel původně v Černošíně, měl také chatu v Milíkově. Jak sám říká, pořád ho něco nutilo po práci něco dělat. „Totiž už v osmi letech jsem obsluhoval vodní elektrárnu. Bydleli jsme v mlýně. V roce 1952 táta začal dělat v JZD a zastavili tedy mlýn. Táta udělal turbínu, přišli pánové z energetických závodů, vyměnili měřící hodiny a dodávali jsme proud do sítě. Táta pak koupil mámě i elektrická kamna na vaření, aby nemusel zatápět. Běželo to asi dva nebo tři roky," vypráví nad kávou o zážitcích svého dětství. „Točil jsem takovým velikým kolem a zastavoval vodu, když vypnuli proud. Bylo takhle vysoko," a ukazuje do výše hlavy desetiletého chlapce.

Místo, kde dnes stojí elektrárna, objevil při jízdě na běžkách. „Viděl jsem tu náhon. Oslovil jsem kolegu, aby mi udělal projekt a plán malé elektrárny. Udělal ho tehdy za dvacet marek. Tři roky jsem pak běhal po úřadech," líčí dobu před nějakými pětadvaceti lety. „Jezdil jsem sem i na kole a zjistil jsem, že se odtud nemohu utrhnout, od té zeleně," vypráví, co ho v chladném a vlhkém údolí drží a zasněně dodává, že teprve až u vody začal žít, poznal co je to jasan, jilm, javor a další stromy. „Je to údolí úzké a noci jsou zde chladné," dodává.

NA KAMENNÉ LAVIČCE, kterou udělal majitel vodní elektrárny mohou odpočívat turisté na rozcestí Pod Křínovem.

Provoz turbín je závislý na množství vody. Půl roku běží na plný výkon. „Když je méně vody nebo třeba na podzim, když jde po hladině hodně listí, tak je výkon nižší. Při nedostatku vody, turbíny stojí." Důležité je taky udržovat v pořádku náhon i jez nad ním. Musí se vybírat naplavený písek. U hřídelí soustrojí pravidelně promazat ložiska. Protože kaplanovy turbíny s generátorem jsou nad hladinou, musí je před spuštěním Josef Hakl zapnout a roztočit proudem ze sítě. Turbíny naberou vodu a přelijí ji do přepadu. Teprve pak samospádem tíha vody nasává přes lopatky vodu z náhonu a začíná roztáčet generátor a vyrobený proud může putovat do veřejné sítě.

Elektrárna není jediným koníčkem pana Josefa. Ten nedávno udělal u rozcestníku zeleně a modře značené turistické cesty Pod Křínovem novou lavičku. Ve svém stylu, netradiční. „Stará byla shnilá a úplně se rozpadla. Tak jsem vytvořil tuto, kamennou," ukazuje na dvěma kameny podložený, asi metr dlouhý, žulový překlad.