Ceny se zvyšovat nebudou, obyvatelé budou platit stejně jako v letošním roce 72,55 korun za metr krychlový vody.

Cenu vodného a stočného na rok 2015 schválila valná hromada sdružení. „V příštím roce nepočítáme se zvýšením cen energií ani ostatních nakupovaných materiálů a služeb, na území sdružení došlo ke stabilizaci spotřeby vody. Letos se dokonce spotřeba poprvé za dvacet let mírně zvýšila," uvedl Josef Hora, předseda rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Sdružení bude také v příštím roce investovat nemalé prostředky do modernizace vodárenské infrastruktury v členských obcích. Bude to přibližně dvě stě milionů korun.

„Na Tachovsku bude dokončena rekonstrukce kalové koncovky na úpravně vody Svobodka s přečerpáním kalů z úpravny do kanalizačního systému města Tachov, podobná rekonstrukce se chystá i na úpravně vody Milíkov. Připravena je i řada dalších investic, realizace některých z nich však bude záviset na tom, zda se podaří získat podporu z dotací," uvedl ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary Antonín Jágl.

Z 51 obcí Tachovska je přímým členem sdružení 29 obcí, řada dalších je členem vodárenského sdružení Halže, které je rovněž součástí uvedeného subjektu. K takovým městům patří například Planá, která čerpá ze zařízení vodohospodářského sdružení jen částečně.

„Město Planá má svoji vodu, čerpáme z broumovského prameniště. Přehrada Lučina, která dodává vodu v rámci vodohospodářského sdružení, je pro nás především rezervou," vysvětlila starostka Plané Martina Němečková s tím, že na vedení provozované karlovarským sdružením jsou napojeny obě zdravotnická zařízení, tedy nemocnice na Svaté Anně a plánská nemocnice.

„Ceny vodného a stočného pro obyvatele Plané si tedy stanovuje zastupitelstvo. Pro příští rok jsme zatím cenu nestanovili, vždycky se tak děje v listopadu a v prosinci," uvedla dále plánská starostka.

Vlastní vodu má například také Sytno. „Naše obec má svoji vodu i svého správce. Vodné a stočné schvalujeme vždy začátkem kalendářního roku. Vodné je u nás 23 korun a 50 haléřů, stočné je 11 korun. Obyvatelé tedy platí bez DPH 34,50 za vodu," seznámil Deník starosta Sytna Václav Bodiš.
Podobně jsou na tom také v Třemešném. I tato obec má dostatečný vlastní zdroj pitné vody a vlastního správce. „Cena je přibližně pětadvacet korun za vodné i stočné a pro příští rok zůstane na stejné úrovni jako letos," uvedl starosta Třemešného Ladislav Kletečka.

Pro srovnání, podobný systém jako u většiny obcí na Tachovsku funguje na Domažlicku. Obce a města jsou členy akciové společnosti Chodské vodárny a kanalizace. „Ceny vodného a stočného rozpočítáváme jednotlivým členským obcím podle různých kritérií," uvedl předseda představenstva společnosti Hynek Říha.

Většinou se ceny vody v členských obcích a městech uvedeného CHVAKu na Domažlicku pohybují od 55 do 65 korun, v některých obcích přesahují 70 korun.