Ve čtvrtek byla situace nejhorší zřejmě na Mži ve Stříbře a v Prádle na Plzeňsku na Úslavě. Mže ve Stříbře se za noc ze středy na čtvrtek zvedla asi o 20 centimetrů. O 15 centimetrů pak v Kočově na Tachovsku.

Vodohospodáři vyhlásili ve čtvrtek na Tachovsku druhý stupeň povodňové aktivity, na Úslavě třetí.
Starosti tak dělá velká voda lidem, kteří bydlí v těsné blízkosti řek, ale i stavitelům kanalizace ve Stříbře, kterou zaplavuje podzemní voda. Stavbaři ji musí odčerpávat. „Myslím si, že by stěna mezi řekou a výkopem měla vydržet,“ věří mistr stavby Přemysl Šefčík.

Lidé ve Stříbře jsou zatím optimističtí. „Zatím je to tady dobré, pamatuji, jak před léty byla zatopená celá louka u plovárny, anebo v roce 2002 jsem fotil také zatopenou truhlárnu v Kladrubské ulici,“ řekl Ladislav Jiránek.

Redakce sleduje výšku hladiny řeky Mže ve Stříbře, Kočově a pod přehradou Lučina. Pod Lučinou se situace v průběhu noci mezi středou a čtvrtkem příliš neměnila. Přístroje naměřily vzestup jen o pár milimetrů. Jiná situace už ale byla v Kočově. Tam za stejné časové období hladina stoupla o patnáct centimetrů. Taky tam byl kolem osmé hodiny ráno vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity.

Nejrizikovější je ale Stříbro, kde je blízko kolem vodního toku zástavba. Hladina řeky Mže tu za noc stoupla ze sto šedesáti na sto osmdesát centimetrů a překonala tak druhý stupeň. Nejen že se zvedla Mže, ale zvýšila se i hladina spodní vody. Ta neblaze působí na rekonstrukci tamní kanalizace. Sedmimetrové výkopy jsou už pod úrovní koryta Mže a spodní voda tak silně prosakovala.

„Zatím to není kritické, stačí nám jen jedno čerpadlo. Uvidíme, jak to bude vypadat večer a v pátek, ale myslím si, že by stěna mezi řekou a výkopem měla jistě vydržet. Naštěstí tu není jíl, ale pevný podklad,“ uvedl mistr stavby Přemysl Šefčík.

Ve čtvrtek se začaly projevovat i další přítoky Mže – mírný vzestup totiž zaznamenaly Hamerský potok v Plané nebo Kosový Potok pod Třebelí. „Čekáme, že Mže a její přítoky dosáhnou druhého stupně povodňové aktivity. Nevylučujeme ale, že menší přítoky dosáhnou třetího stupně,“ řekla Deníku hydrometeoroložka ČHMU Lenka Boříková s tím, že záleží na intenzitě srážek. Čtvrteční odpoledne přineslo další, intenzivnější vzestup.

>>> Sledujeme: Povodňové zpravodajství <<<

Lidé by se, pokud možno, neměli v záplavovém území řeky Mže pohybovat. To platí i pro stezku od hornického skanzenu ke Vranovu. Vlastníci nemovitostí a pozemků v záplavovém území, by měli co nejrychleji odstranit vše, co by mohlo být odplaveno a zhoršit odtokové poměry v území. Nadále se doporučuje sledovat stav a dle něj si nemovitosti zabezpečit.

Středa 21:10 Situaci začíná sledovat i redakce Tachovského deníku. Kolem jedenadvacáté hodiny večerní panoval na měřícíh bodech Mže zatím první stupeň povodňové aktivity. Jedničku hlásí odtok nádrže Lučina, Kočov i Stříbro.

23:15 Ani po třiadvacáté hodině se hladina Mže nepřehoupla přes hranici prvního stupně. Voda však stále stoupá. Aby dosáhla Mže ve Stříbře druhého stupně, musela by se zvednout o dalších 19 centimetrů. V Kočově už jí stačí jen 12 centimetrů a pod nádrží Lučina už jen 3 centimetry.

Čtvrtek 8:00 Ani v noci se situace neuklidnila, voda stále stoupá. Jestliže byla večer Mže ve Stříbře 19 centimetrů pod hranicí vyhlášení druhého povodňového stupně, nyní jí stačí jen 9 centimetrů. Voda stoupá i v Kočově, ještě 2 centimetry a voda je na druhém stupni. Dva centimetry stačí i do vyhlášení "dvojky" pod Lučinou. V noci se začala projevovat i Úhlavka ve Stříbře. Ta v 5:00 překročila hranici prvního stupně, aby dosáhla druhého, musela by vystoupat ještě o půl metru.

8:30 S největší pravděpodobností se v nejblžších hodinách dostane Mže na druhý stupeň povodňové aktivity. Podle výpisu ze stříbrské měřící stanice ji nyní stačí dva a půl centimetru. Lučina a Kočov jsou beze změny.

9:00 Mže v Kočově je na druhém stupni povodňové aktivity. Ten samý stupeň, respektive stupeň pohotovosti čekáme i ve Stříbře. Mírně začaly stoupat i menší toky - Kosový potok pod Třebelí, Lužní potok u Mýta, Sklářský potok u Obory.

11:10 V současné chvíli se zvedá i hladina Hamerského potoka v Plané. Za několik hodin se zvedl o několik centimetrů. Stačí mu jediný centimetr, aby překonal první stupeň povodňové aktivity. Podle Lenky Boříkové, hydrometeoroložky ČHMÚ, by mohly hladiny řek na Tachovsku vystoupat skutečně až na třetí povodňový stupeň.

11:45 Ve Stříbře je překonán druhý stupeň povodňové aktivity o více než šest centimetrů. Aby dosáhla třetího, chybí ji 34 centimetrů. Voda stále stoupá.

13:55 Hladina Mže neustále stoupá. Ve Stříbře dosahuje bezmála dvoumetrové výšky a k pokoření třetího stupně jí stačí zhruba dvacet centimetrů. Deset centimetrů Mži stačí, aby pokořila "trojku" v Kočově. Roste i hladina plánského "Hameráku". Ten už je dávno za hranicí prvního stupně. Do druhého mu schází ještě třicet centimetrů.

16:00 Stoupají všechny toky na Tachovsku. Vzhledem k tomu, že se odpoledne rozpršelo, lze podle hydrometerologů předpokládat, že hladiny řek budou stoupat ještě rychleji. Stříbro už hlásí výšku hladiny Mže na dvou metrech. Na "trojku" chybí dvacet centimetrů. Na vzestupu je i Úhlavka. Od rána vystoupala o dvacet centimetrů na 1,17 metru. První stupeň je nadále na Hamerském potoce v Plané, kde ale hladina taktéž roste - zhruba o 4 centimetry za hodinu. Třetí povodňový stupeň hlásí na Klatovsku, na Úslavě v Prádle.

FOTO Máte fotografie záplav na Tachovsku
a chcete se o vaše záběry podělit s ostatními čtenáři?
Snímky s uvedením místa, kde byly pořízeny zasílejte na:
redakce.tachov@denik.cz

18:30 Jen jeden centimetr dělí hladinu Mže v Kočově od třetího povodňového stupně. Na místo jsme vyrazili i my. Louka pod mostem u silnice I/21 se proměnila v jedno velké jezero. Voda začíná ohrožovat i domy nedaleko koryta. Jezero se vytvořilo i na polnostech mezi Borem a Čečkovicemi. Všechny sledované toky nadále stoupají.

18:35 Čtyři centimetry stačí, aby byla překonána hranice třetího povodňového stupně, tedy stupně ohrožení ve Stříbře. Za poslední hodiny zde stoupla hladina řeky o více než 10 centimetrů. Běžný stav naopak hlásí Lučina, která celý den hlásila stupeň první.

19:05 Kočov hlásí třetí stupeň povodňové aktivity

19:55 Máme první zprávy o výjezdech hasičů. "Zasahujeme zatím jen u případů, kdy voda stéká z polí do obcí. Zasahovali jsme v Dolech, Vítkově, Záchlumí i Stříbře. Zatím nikdo nehlásil, že by mu zaplavovala dům voda z řek. Tachovští hasiči čerpají dále vodu z čerpací stanice v Zadním Chodově," informoval nás operační důstojník hasičů. Dále očekáváme třetí stupeň ve Stříbře.

22:15 Třetí stupeň povodňové aktivity panuje už i ve Stříbře. Hladina neustále stoupá. Druhý stupeň je vyhlášen na Hamerském potoce u Plané a výška hladiny má stále vzestupnou tendenci. Mže stále vzrůstá i u Kočova.

22:25 Druhý stupeň je i na Úterském potoce u Trpíst, křivka nárůstu hladiny stoupá strmě vzhůru. Stačí pět centimetrů do třetího povodňového stupně.

Pátek 08:00 Konečně dobrá zpráva! Hladina Mže začala brzy ráno ve Stříbře a Kočově kulminovat. Kočov stále hlásí třetí stupeň, ale voda po milimetrech klesá. Jiná je situace v Trpístech na „Úteráku“, tam voda neustále pomalu stoupá. V tuto chvíli kulminuje na druhém stupni Hamerský potok u Plané na výšce 169 centimetrů. Obrovský nárůst ale zaznamenal Kosový potok pod Třebelí. Tam voda stoupá, do třetího stupně ji zbývá 25 centimetrů.

10:00 Naši zpravodajové ráno vyjeli do Svojšína, Brodu nad Tichou a Kočova. Ze Svojšína nám reportérka hlásí, že některé silnice jsou úplně zatopené a tudíž i zavřené. Stala se tam však prý kuriózní událost, kdy sice policisté silnice uzavřeli, sami však do vody vjeli. Musela je přijet vyprostit odtahová služba. Obyvatelé Svojšína takovou povodeň ani nezažili. „To tu nebylo ani při povodních v roce 2002,“ řekl nám jeden muž.

V Brodu nad Tichou se Tichá rozlila po polovině návsi, zatopené je zde dětské hřiště a několik zahrad. Místní se ale shodují, že povodeň trápí obec téměř každý rok a není to prý nic výjmečného. To samé jsme se dozvěděli i v Kočově, kde je na Mži stále třetí stupeň. „To by musela stoupnout ještě o několik metrů, aby nás začala ohrožovat,“ řekla nám obyvatelka domu nejblíže k vodnímu toku. Na louce, pod přivaděčem se ale vytvořilo asi hektarové jezereo.

10:35 Na Tachovsku je vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na pěti místech. Na Mži v Kočově a Stříbře, na Kosovém potoku pod Třebelí, na Úterském potoku v Trpístech a na Úhlavce ve Stříbře. V Kočově hladina Mže stále pomalu klesá a stagnuje ve Stříbře. Kosový a Úterský potok stále strmě stoupají. Kosový potok stoupl za poslední hodinu o necelých deset centimetrů.

10:40 Od Aleny Marešové, tiskové mluvčí krajských hasičů, máme informaci, že v Michalových Horách se staví protipovodňové bariéry z pytlů s pískem.

11:50 Před malou chvílí jsme se dozvěděli, že stavba nové čistírny odpadních vod ve Stříbře, je v ohrožení. Stěna oddělující koryto Mže a kanalizační jámy se protrhla.

12:00 Voda ve Stříbře nekulminuje, Mže nadále stoupá a už má více než třímetrovou výšku.

Tisková zpráva: Plzeňský kraj vyhlásil stav pohotovosti

13:40 Plzeň Hejtman PK Milan Chovanec svolal další jednání Povodňové komise PK. Povodňová komise posoudila stav vzhledem k aktuálním datům z průběhu dopoledne a rozhodla se vyhlásit dle příslušného zákona pro povodí Mže a Berounky 2.SPA , tedy stav pohotovosti.
ORP (obcím s rozšířenou působností) byly ze strany Povodňové komise poskytnuty informace o možném nebezpečí zvýšení hladin a vytipovaných lokalitách, kde může dojít k ohrožení povodní. Podle předpovědi ČHMÚ se předpokládá přibližné dosažení dvacetileté vody.

Komise vyhodnotila jako nejzávažnější situaci na toku řeky Mže. Povodňová vlna na přítoku na Hracholuskou přehradu bude kulminovat kolem dnešní půlnoci, kdy dojde k výraznému odtoku z tohoto vodního díla. V důsledku zvýšeného odtoku budou ohroženy chatové oblasti pod přehradou Hracholusky (Buben, Dobronice), obytné domy Bdeněves, zahrady v Touškově, Kozolupech, Malesicích, Křimicích, oblasti levého břehu Mže v Radčicích nad lávkou i pod ní a zahrádkářské kolonie v Plzni Skvrňanech. Očekává se zaplavení i některých silnic např. silnice II. třídy č. 605 v obci Bdeněves.

K vzestupům a kolísání hladin toků může docházet i v jiných místech povodí řeky Berounky a to v závislosti na vývoj hydrometeorologické situace.
V současné době jsou aktivovány všechny složky IZS a všechny ORP jsou s nimi v intenzivním kontaktu.

Předběžně byla dohodnuta spolupráce s Armádou ČR. Zítra dopoledne se sejde Povodňový štáb PK, který vyhodnotí situaci a případně bude následovat svolání Povodňové komise PK.

13:45 Zdá se, že Úhlavka a Mže ve Stříbře kulminují. Podle přístrojů se hladina za poslední hodiny ani nehnula. Kosový potok a Úterský potok se stále zvedají, v Kočově se řeka Mže už pomalu vrací do svého koryta. Stále je však na třetím stupni, tedy stupni ohrožení.

17:55 Všechny sledované toky buď v tuto chvíli kulminují, nebo klesají. Klesá Mže v Kočově, Hamerský potok v Plané. Naopak stále stoupají Mže ve Stříbře (má už více než 3 metry), a Úterský potok v Trpístech. Zatím se zdá, že kulminují Úhlavka ve Stříbře a Kosový potok pod Třebelí. Také se čeká třetí stupeň povodňové aktivity na přítoku do přehrady Hracholusky.

20:45 Hladiny řek se mění snad každým okamžikem. Mže v Kočově zaznamenala mírný vzestup. Naopak zatím kulminuje Mže i Úhlavka ve Stříbře, Úterský potok v Trpístech a pomalu se začíná snižovat hladina Kosového potoku pod Třebelí. Odtok pod nádrží Lučina je celé odpoledne na prvním stupni povodňové aktivity.

23:00 Po téměř třech dnech dobrá zpráva. Hladiny vodních toků na měřených místech klesají, i když mírně. Kočov už se dokonce dostal před několika desítkami minut na druhý stupeň povodnňové aktivity, tedy na stupeň pohotovosti. Na „dvojku“ stačí Kosovému potoku 9 centimetrů, Mži ve Stříbře 80 centimetrů, Úhlavce 1 centimetr a Úterskému potoku 23 centimetrů. Podívali jsme se i na odtok Hracholuské přehrady, i když už je na okrese Plzeň – sever. O přehradě se dnes v médiích několikrát hovořilo v tom smyslu, že pokud přeteče, bude tok pod ní de facto nekontrolovaný a ve vesnicích pod ní jsou připraveni na záplavovou vlnu. Veškerá voda z Tachovska ústí právě do Hracholusek. Zkrátka, Hracholusky se kolem desáté hodiny večerní přehouply přes druhý stupeň a za poslední hodinu vystoupal odtok o více než 40 centimetrů a stále prudce stoupá. Už jen pro zajímavost informujeme, že například v Praze Chuchli se brzy dostanou na druhý stupeň, stačí k tomu už jen pár centimetrů.

Sobota 10:25 Dobré dopoledne vážení čtenáři. A pro Tachovsko je skutečně dobré – všechny řeky více či méně klesají. Třetí povodňový stupeň hlásí jen Mže ve Stříbře a „Úterák“ v Trpístech. Kosový potok, Hamerský potok, Úhlavka a Mže v Kočově hlásí již druhý stupeň. Navíc, odtok Mže pod Lučinou je už hluboko pod hranicí prvního stupně, je tedy v normálu a ještě klesá. Kousek za hranicí okresu je ale situace daleko dramatičtější – Hracholusky dosáhly kóty přelivu a neustále nezadržitelně upouštějí (co přiteče, to hned odteče). Odtok pod nimi strmě roste.

Voda na Stříbrsku klesá

18:30 Řeka Mže v okolí Stříbra během soboty výrazně poklesla. Oba mosty ve Stříbře byly stále zaplněné fotografy a obyvateli města. Odpolední déšť sice ještě hrozil možnou změnou stavu, ale nebyl dlouhý. Voda opadla i v Kladrubech. Pod vodou tam zůstalo ještě celé fotbalové hřiště, louky, cesty, ale také výběhy u farmy Emila Krause.

20:20 Žádnou novou zprávu tentokráte nepřinášíme. Vodní toky neustále rychle klesají. Třetí stupeň povodňové aktivity platí už jen ve Stříbře na Mži a na Úterském potoku v Trpístech, přičemž zde stačí tři centimetry na stupeň pohotovosti. „Jedničku“ už má Úhlavka, Kosový potok, Mže v Kočově i Hamerský potok u Plané. Běžný stav pak panuje na Lučině. Napjatá je ale situace na vodním díle Hracholusky, voda tady neustále stoupá a odtok je neregulovatelný.

Neděle 1:45 Važení čtenáři, již pátý den vás informujeme o záplavách na Tachovsku v on – line zpravodajství. Voda stále klesá. Povodňový stupeň ohrožení platí jen na Mži ve Stříbře, na druhý ji stačí už jen čtvrt metru. Předpokládá se, že na něj by se měla dostat dnes dopoledne. Na druhý stupeň povodňové aktivity se ale už dostal Úterský potok a první stupeň je v Kočově na Mži, v Plané na „Hameráku“ i na Úhlavce ve Stříbře.

On - line zpravodajství
pro vás připravují:

Josef Holek
Martina Sihelská
Antonín Hříbal