Sdružení se vedle financování investic z vlastních zdrojů snaží co nejvíce využívat dotačních titulů. „Podařilo se nám uspět u velkého počtu žádostí o dotace, mohli jsme proto letos dokončit řadu projektů týkajících se výstavby nových kanalizačních i vodovodních systémů, dostavby chybějících částí sítí, rozšiřování skupinových vodovodů i rekonstrukce a modernizace vodárenských zařízení,“ uvedl předseda sdružení Alexandr Žák.

Na Tachovsku tak byla vybudována moderní tlaková kanalizace v Oboře, chybějící kanalizace se dostavěla v Okrouhlém Hradišti a rozšiřoval se tachovský vodovod.

O vodárenská zařízení se v členských obcích sdružení stará společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva). „Na čistírně v Tachově jsme zahájili výstavbu druhé regionální sušárny kalů. První sušárnu jsme postavili již v roce 2016 v Karlových Varech a máme s ní výborné zkušenosti. Sušením se sníží objem i hmotnost čistírenských kalů a zároveň se zajistí jejich hygienická nezávadnost. Vysušený granulát lze poté využít jako surovinu pro další zpracování. Tachovská sušárna bude sloužit celému regionu, stejně jako karlovarská. Projekt by se měl dokončit v roce 2023,“ informoval Zdeněk Frček, ředitel Vodakvy.

Společnost pokračuje v rekonstrukci úpraven vod a v zavádění ultrafiltrace, což je moderní technologie pro bezpečnou úpravu pitné vody. Tato technologie už byla zavedena v úpravně vod ve Svobodce. „V roce 2022 budou pokračovat projekty nové sušárny v Tachově a ultrafiltrace na úpravně Žlutice. Také se bude investovat do výstavby nových kanalizací i dostavby chybějících částí s využitím tlakových systémů a domovních čerpacích stanic. Tento moderní způsob řešení kanalizace výrazně přispívá ke zlepšení hospodaření se srážkovými vodami, navíc snižuje náklady na výstavbu i rozsah prováděných výkopových prací," doplnil Žák.