Zde velká voda zaplavila, mimo jiné, i sklady firmy Vodovody a kanalizace Karlovy Vary. „Voda zaplavila areál zhruba do výšky třiceti centimetrů,“ uvedl Deníku vedoucí střediska dopravy VaK Zdeněk Štybar. „Naštěstí jsme byli na tuto situaci včas připraveni,“ uvedl Štybar. „To znamená, že se nám podařilo ještě před příchodem velké vody přestěhovat materiál ve skladu na bezpečné místo,“ pokračoval Štybar.

V areálu firmy jsou kromě skladu umístěny i garáže a dílny. „Sklad byl částečně zaplaven, voda dosahovala téměř až k dílnám,“ popsal kritickou situaci minulého týdne vedoucí střediska.

Zaměstnanci firmy začali s úklidem po povodni již v sobotu. „V první řadě jsme museli odstranit bahno, aby neztvrdlo. To se nám podařilo za pomoci stříkaček s vodou. Práce pak pokračovaly v pondělí, kdy se nám podařilo areál vrátit zpět do původního stavu,“ doplnil Štybar.

Podle něj jsou škody na tomto provoze minimální. „Proto také nebudeme uplatňovat náhradu škod na pojišťovně. Byli jsem na tuto situaci připraveni,“ dodal Štybar.

Také na nedaleké čističce odpadních vod nenapáchaly povodně přílišné škody. „Přímo na čističce voda škody nezanechala. Ale na blízkém staveništi, kde se staví nová čistička, voda zaplavila vyhloubené stavební jámy,“ řekl vedoucí provozu čistírny odpadních vod ve Stříbře Josef Kronďák.