Vodní svět je název nově otevřené naučné stezky, která přibližuje milovníkům přírody život ukrytý pod hladinou a v okolí vodních ploch bývalé rybniční soustavy na Kolmu.

Nápad zrealizovat naučnou stezku vznikal ve Správě Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český les. „Moc se nám líbí oblast Kolmu, a tak před dvěma lety přišel nápad vytvořit zde naučnou stezku,“ přiblížila Barbora Nováková z CHKO Český les. „Několik měsíců jsem teď nedělala nic jiného než práci na Vodním světě. Konečně je hotovo a mám radost. Jen se trochu obávám, aby sem časem nedorazili vandalové a neničili naši společnou práci,“ sdělila radost i obavy zooložka.

Pro návštěvníky byla v neděli připravena i doprava. Autobusu, který zájemce o Vodní svět přivezl z Tachova, využili také manželé Fliegelovi. „Bydleli jsme zde dvacet let na Staré Knížecí Huti. Tak nás to sem táhne, rádi si Vodní svět prohlédneme,“ řekla Marie Fliegelová. Na otevření stezky dorazili z Tachova také cyklisté. „Baví nás kola, jezdíme po okolí, a tak jsme dojeli i sem. Nedaleko odsud pravidelně pořádáme závody, ale já osobně na tomto místě jsem poprvé,“ uvedl jeden z patnáctičlenné skupiny tachovských cyklistů Slavomír Štrobl.

Naučná stezka Vodní svět rozšíří stávající naučnou stezku Lesů České republiky, která provádí zájemce po zajímavých místech okolo Lesné. Návštěvníky povede dvěma kilometry kolem bývalých chovných rybníků u zaniklé obce Kolm. Tyto rybníky založil ve dvacátých letech dvacátého století poslední majitel Lesné.

Asi největší atrakcí je pozorovatelna bobrů, menší srub na břehu jednoho z rybníků, kde zájemci mohou vidět známky života bobra evropského. „Na Kolmu žije jedna rodina a podle pozorování jsou zde nyní tři jedinci,“ doplnila zooložka Petra Cehláriková.

Na Kolmu je bobr trvale od roku 2005. V celém Českém lese se v současnosti vyskytuje přibližně čtyřicet čtyři rodin, to je asi dvě stě dvacet jedinců. Centrum výskytu je v okolí Kateřinského potoka, kde se usídlilo asi třicet sedm rodin.

Po slavnostním přestřižení pásky a přípitku si návštěvníci Vodního světa prošli stezku, a na přilehlé louce byla pro ně připravena výstava Zaostřeno na bobra, poznávací soutěže a občerstvení.

Vodní svět byl zrealizován ve spolupráci Správy CHKO Český les, Lesů ČR a dalších subjektů.

Čtěte také: Nejen bobři žijí ve Vodním světě

Doplňující a zpřesňující infotmace jsou v tiskové zprávě:

Vodní svět v Českém lese!

Jedinečný život lesních rybníčků Na Kolmu přibližuje od začátku října návštěvníkům Českého lesa nová naučná stezka Vodní svět. Okružní stezka, dlouhá necelé 2 km, seznamuje zájemce prostřednictvím informačních tabulí a několika pozorovatelen s bobrem a dalšími zajímavými obyvateli tohoto "ztraceného" místa.

Opuštěné rybníky, které založil pro chov pstruhů ve 20. letech 20. století poslední majitel panství Lesná, osídlil v roce 2005 náš největší hlodavec, kriticky ohrožený bobr evropský. Do Českého lesa se bobři vrátili v 90. letech minulého století. Dnes tu žije asi 44 rodin, což odpovídá přibližně 220 jedincům.

Že jsou rybníky Na Kolmu ideálním místem pro pozorování tohoto zajímavého živočicha, si všimli lidé z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a iniciovali vznik pozorovatelny, která je součástí nové naučné stezky. Protože ke slavnostnímu otevření naučné stezky a zpřístupnění lokality veřejnosti došlo tuto říjnovou neděli, měli již první trpěliví návštěvníci příležitost bobra spatřit. O tom, že se tu bobr zabydlel, svědčí i jeho pobytové znaky, jako převážně pokácené stromy, okusy nebo skluzy po celé trase stezky.
Bobr ale není jediný atraktivní živočich, který Na Kolmu žije. Rybníky obývají různé druhy obojživelníků, jako například čolek obecný nebo čolek horský. Významná je tu také populace zelených skokanů. I tyto zástupce obojživelníků mohou návštěvníci pozorovat ze speciální plošiny na jednom z rybníčků.

Na stezce nechybí interaktivní prvky pro malé návštěvníky a tabule, na kterých se zájemci dozví spoustu zajímavých informací nejen o této nádherné lokalitě, ale i o jejích obyvatelích.

Naučnou stezku Vodní svět zrealizovala ZO ČSOP Sylva Lunae ve spolupráci s NET4GAS, s.r.o., generálním partnerem ČSOP, v rámci projektu „NET4GAS. Blíž přírodě“ a díky „Programu 2000“ Lesů ČR, s.p. Na přípravě stezky se podílela Správa CHKO Český les a lesní správa Přimda.

ZO ČSOP Sylva Lunae, Barbora Nováková