Zvolilo jej do funkce ustavující jednání nového zastupitelstva. V Cebivi se do zastupitelstva dostali zástupci dvou sdružení nezávislých kandidátů, SNK Cebiv 1 a SNK Za rozkvět obce. Starosta kandidoval za SNK Cebiv 1. Ustavující jednání také rozhodlo, že Zdeněk Kovář bude od 1. ledna příštího roku uvolněným starostou, doposud funkci vykonával jako neuvolněný.

Zatím nebyl zvolen místostarosta. „Jediným kandidátem na místostarostu je Zdeněk Teplý (SNK Za rozkvět obce), který ovšem v době konání ustavující schůze byl na plánované dovolené. Proto jsme se dohodli, že se o jeho volbě bude hlasovat na příštím jednání,“ vysvětlil Deníku starosta. Obec měla v předcházejícím volebním období dva místostarosty, v současném to bude už jen jeden místostarosta, který bude neuvolněným.