„Jde o akci, která má tradici a letos jsme se zde sešli po dvanácté. Zprvu se jednalo o malou sešlost, která měla upozornit na jednu z dominant Konstantinolázeňska, která byla před dvanácti lety dosti opomíjena. Od té doby se podařilo opravit zvonici, kapli Máří Magdaleny, ve které je nová podlaha. Dále přístup do krypty, kde byly hrobky Švamberků. Toto jsou skoro všechny úpravy, kterých se Švamberk dočkal za dobu dvanácti let," seznámil pořadatel Jan Florian.
Téma jablek je na slavnostech používáno schválně a má to svůj důvod. Vrch Švamberka je totiž obklopen jablečnými sady, starými českými odrůdami.
Od začátku je součástí slavností soutěž o nejhezčí a nejchutnější štrúdl. „Zajímavostí je, že několik let po sobě vyhrávala stejná pekařka. Nyní byla poražena, ale stejně se na stupínkách vítězů objevila," poznamenal Florian.
V letošním roce se v soutěži ochutnávalo a porovnávalo šestnáct štrúdlů. „Soutěžilo se ve dvou kategoriích – o nejhezčí a o nejchutnější. Výrobky hodnotila šestičlenná porota. Patřili mezi ně zástupci neziskových organizací, publikum a účinkující. Každý výrobek byl označen číslem a bodoval se zvlášť," prozradila pořadatelka Markéta Frouzová.

Výrobky nosili nejen místní, ale i lidé z Plzně nebo Mariánských Lázní.
Do soutěže se přihlásila i osmiletá Anastázie Matalová z Kokašic: „Zúčastňujeme se každoročně. S pečením mi pomáhala moje maminka a zabralo nám to celé odpoledne. V soutěži jsme se umísti o nejhezčí štrúdl třetí. "
První tři umístění získali dárkový balíček a poukázku na večeři v Chodovaru.
Poté, co vše porota ohodnotila, se všechny štrúdly rozkrájely a nabízely veřejnosti jako ochutnávka k prodeji. „Výtěžek z ochutnávek je věnován občanskému sdružení Pomozme si sami na obnovu zdejších památek," uvedla Frouzová s tím, že slavnosti nabízely řemeslný jarmark, jablečné speciality, ochutnávky, speciální jablečné menu místních restaurace a prodej poctivých domácích výrobků.
„Máme vlastní značku s názvem Místní výrobky ze západu Čech. A několik prodávajících z řemeslných stánků zde tuto značku má.
Slavnosti jablek měly pro veřejnost nachystaný i bohatý kulturní program. Historická skupina Cavalla Canor celou akci ukončila.