Od pondělí je v provozu všech 19 mateřských škol, které pod správu tachovského školského odboru spadají. Celkem do nich rodiče od pondělí vodí 476 dětí, celkově je ve všech školkách zapsáno 1110 dětí.

Z pěti tachovských mateřinek má nejvíce využitou kapacitu tento týden Pošumavská, a to zhruba padesát procent. Otevřeny jsou rovněž jesle v Sadové, kam vodí rodiče dvě desítky dětí.

Ze školek mimo Tachov má největší kapacitu mateřinka v Plané, podle údajů odboru školství je zde přihlášeno 178 dětí, do školky jich ale v současnosti dochází necelá třetina.