„Občané z ulice Petra Jilemnického doufají, že město Tachov zařadí výstavbu, alespoň jednostranného chodníku, do rozpočtu investičních akcí na příští rok,“ píše v dopisu naší redakci nespokojený obyvatel této části Tachova Miroslav Horáček.

Na chybějící chodníky si postěžoval i Jiří Beneš. „Chodník tady opravdu chybí. Přestože tady nebydlím, myslím si, že by se tady měl postavit. Chodit tady po silnici je opravdu nebezpečné.“

„Rekonstrukce dolní části ulice, kde je vozovka v dezolátním stavu, měla být provedena už letos. Byla zveřejněna jako investiční akce ve Zpravodaji Krajského úřadu. Jedná se o silnici II. třídy Tachov – Mýto, která je ve správě Krajského úřadu Plzeň. Bohužel rok 2007 končí a nic se nekoná. Věrohodnost podobných prohlášení v komunální politice je nulová a občané je spíš vnímají jako blamáž,“ píše dále v dopise Horáček.

Město Tachov se ústy vedoucího investičního odboru, Pavla Blumy, brání. „My už máme hotovou kompletní dokumentaci na rekonstrukci ulice. Bohužel dosud nedošlo k dohodě s některými vlastníky pozemků. Ale chodník jako samostatná akce v rozpočtu města na příští rok není. Nemůžeme ani podat novou žádost o povolení, protože nejsou vypořádané právě některé majetkové poměry,“ vyjádřil se Bluma.

„Následné výmluvy, kterých se vždycky najde dost, spoluobčanům nepomohou. Dávají jim pouze možnost své zástupce oznámkovat a v příštích volbách jim vystavit správné vysvědčení,“ píše na konec dopisu Horáček.