Tato první etapa ale neřeší dopravu směřující k hraničnímu přechodu v Broumově. Ta podle prezidenta chodovoplánského pivovaru Jiřího Plevky bude i nadále projíždět městysem.

„Podle této varianty auta a kamiony, které budou mířit na Broumov, sjedou na kruhové křižovatce a projedou centrem Chodové Plané, aby se dostala na Broumov. Proto jsme proti územnímu rozhodnutí podali odvolání,“ vysvětlil Plevka s tím, že kromě dopravou zatíženého centra se provoz na Broumov dotýká i pivovaru a hostů pivních lázní, které se nacházejí v sousedství komunikace.

S tvrzením představitele pivovaru souhlasí také starosta Chodové Plané Ctirad Hirš. „S tím, že navrhovaná varianta s kruhovou křižovatkou neřeší dopravu centrem městyse na Broumov, naprosto souhlasím. Nicméně máme příslib, že se to bude řešit současně, tedy východní obchvat a napojení dopravy na Broumov v jižní části Chodové Plané, kde by byl vybudován sjezd z hlavní silnice a následně spojka na broumovskou silnici,“ vysvětlil starosta Chodové Plané.

Územní rozhodnutí je zpracováno pro první etapu východní varianty, nicméně v minulých letech se uvažovalo také o západním obchvatu. Ten je podle některých zainteresovaných levnější. Navíc by také byl šetrnější k pivovaru, který vidí ve východní variantě ohrožení vodního zdroje.

„Když bylo vydáno územní rozhodnutí pro první etapu východního obchvatu, znamená to, že i obchvat bude východní. Jeho druhá etapa řeší také křížení s železnicí podjezdem. To by znamenalo ohrožení vodního zdroje pro pivovar. Proti podjezdu bojujeme, zatím marně, deset let. Podjezd by totiž znamenal zahloubení šest až osm metrů pod hladinu našeho vodního zdroje, což by jej mohlo ohrozit,“ vyjádřil se Deníku prezident pivovaru s tím, že vhodnější by bylo přemostění trati. „Pro nadjezd jsou zpracovány čtyři varianty. Že je možné dát přednost řešení s nadjezdem mi dopisem potvrdil i ministr dopravy, ale rozhodnutí ponechal na radě městyse,“ dodal Plevka.

Navrhované řešení první etapy obchvatu by vozidla směřující na Brumov vracelo zpět do centra Chodové Plané /tučná linka od kruhové křižovatky do levé části nákresu/.

Ten dokonce zastupitelstvu městyse odeslal dopis, v němž klade tři otázky – zda je Chodovar pro Chodovou Planou tak nezajímavý podnik, že je lhostejné ohrožení jedinečného vodního zdroje, zda je v zájmu obyvatel městyse budování východní varianty, která bude při výstavbě znamenat dva roky rozkopanou obec a neřešenou dopravu na Broumov a jaké důvody jsou pro současné trvání na východním obchvatu. „Západním obchvatem by se uspořilo třicet až padesát procent hodnoty stavby. V zájmu občanů i pivovaru je zahájit stavbu co nejdříve, ale je nutné, aby zastupitelé rozhodli, zda východní obchvat za každou cenu nebo obchvat západní, který řeší současnou situaci, znamená podstatnou úsporu peněz a neovlivní životní prostředí obce,“ vyjádřil se Plevka.

Zastupitelé Chodové Plané budou o obchvatu jednat na svém veřejném jednání příští středu. „Mě se východní varianta také nelíbí, připadá mi příliš drahá,“ řekl Deníku starosta městyse Ctirad Hirš. „Chci proto na příští středu pro zastupitele připravit několik otázek k zamyšlení, zda s výstavbou obchvatu odbočit před Chodovou Planou vlevo nebo vpravo. Podle mne by se obě varianty měly ještě posoudit,“ uvedl Hirš.

O vyjádření ke stavbě obchvatu Chodové Plané, k oběma variantám a k možnému řešení křížení železnice nadjezdem či podjezdem, jsme požádali také Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které je investorem stavby. ŘSD nám zatím odpovědi na naše otázky nezaslalo.