Přírodní rezervací Diana provedou návštěvníky Jiří Pošmura a Pavel Syřiště z Mykologického klubu Slavkovský les. Vycházku připravila Správa Chráněné krajinné oblasti Český les ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, občanským sdružením Mezi lesy za podpory Plzeňského kraje.

Sraz pro zájemce o exkurzi je v sobotu 12. května v 9.30 hodin na autobusové zastávce v osadě Diana. Odtud se bude pěšky pokračovat do stejnojmenné rezervace a zpět, celková délka trasy je asi 6 kilometrů. S sebou je vhodné si vzít obuv a oblečení do terénu.

Přírodní rezervace Diana se nachází západně od stejnojmenné osady nad údolím Kateřinského potoka, asi 8 km od obce Rozvadov. Patří mezi naše nejstarší maloplošná zvláště chráněná území, zřízena byla již v roce 1933 na ochranu dochovaných pralesovitých porostů květnatých bučin, které představují jeden z nejhodnotnějších lesních porostů v Českém lese.

Rezervace je floristicky i mykologicky bohatá, nalezeno zde bylo více než 100 druhů hub. Mezi nejvzácnější z nich patří štítovka dianská, houžovec Pilátův a kalichovka leptoniová . Rostou zde i méně běžné druhy dřevokazných hub, například korálovec ježatý, houžovec bobří, či rosoloklihatka čirá.

Z významnějších rostlinných druhů zde roste kapradina pérovník pštrosí, áron plamatý, lýkovec jedovatý, kyčelnice devítilistá a kyčelnice cibulkatá.

Místo je zajímavé také ze zoologického hlediska, doupné stromy obývají ptačí druhy vázané na dutiny, jmenovat lze lejska černohlavého, lejska malého, krutihlava obecného nebo holuba doupňáka.

Jana Juráková