V jednačtyřiceti případech se jednalo o požáry. Při nich byly zraněny dvě osoby. Mezi největší lze počítat požár pily v Mýtě, požár rodinného domku v Újezdu pod Přimdou, požár stodoly v Částkově, nebo požár bývalé školy ve Svaté Kateřině.

„Přímé škody přesahují částku devíti a půl milionu korun,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Alena Marešová s tím, že požárníci uchránily hodnoty za více než čtyřiašedesát milionů. Ve srovnání s krajem je to potom nejvyšší číslo.

Polovina požárů, přesněji jednadvacet jsou podle Marešové neobjasněné. Stejné množství neobjasněných požárů mají také v Klatovech. To je druhé nejvyšší číslo v kraji. Vyšší má jen Plzeň – město, která statistiku „vede“ s osmatřiceti neobjasněnými požáry. „Ve dvou případech se na Tachovsku jednalo o úmysl, nebo hru dětí, v osmi případech se jednalo o nedbalost, ve čtyřech pak byl příčinou požáru špatně vymetený komín a v pěti případech šlo o samovznícení,“ informovala Marešová.

Do statistiky hasiči také zahrnují dopravní nehody, technickou pomoc, únik nebezpečných látek, živelné pohromy, ale i plané poplachy.

„Dopravních nehod bylo stejně, jako požárů. Tedy jednačtyřicet,“ sdělila Marešová.

Můžeme zmínit nehodu dvou osobních vozidel, která se koncem února stala na dálničním přivaděči za Planou. Při ní zahynul jeden člověk.

„V šesti případech pak hasiči vyjížděli k úniku nebezpečný látek, sedmačtyřicetkrát vyjížděli k technické pomoci a k planým poplachům osmkrát,“ sdělila mluvčí Marešová.

K živelné pohromě nemuseli hasiči vyjíždět vůbec.

V rámci Plzeňského kraje došlo za první čtvrtletí k dvanácti stem třiceti sedmi událostem, z čehož bylo dvě stě čtyřicet čtyři požárů. „Zásahem hasičů byly uchráněny hodnoty vyčíslené částkou bezmála sto padesáti dvou milionů,“ dodala mluvčí Alena Marešová.(jh)