Právě takový rybníček se nachází v lese zvaném V Jalovčí asi 2 km západně od hospodářského dvora Alfrédova. U nedaleké silnice z Kladrub do Skapců je lovecká chata a za ní pěkně rostlý dub letní s obvodem kmene 465 cm. V seznamu památných stromů ho najdete pod názvem Dub u Senětické hájenky. Právě odtud se můžete vydat do „Údolí smírčích křížů“, cestou směrem ke Kočovské hájence.

V turistické mapě měřítka 1:50.000 takovýto název údolí samozřejmě nenajdete a není tam ani pojmenován onen potůček jím protékající. Jde o poslední pravostranný přítok Úhlavky pod dálnicí. Na zmíněné mapě (mám k dispozici 3. vydání z roku 2008, nevím, zda je poslední) jsou u potoka značeny dva kříže. Zajímají li vás tyto drobné památky, určitě máte Procházkovy dvoudílné Příběhy vepsané do kamene aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska. Pokud ne, tak vřele doporučuji pořídit. Zjistil jsem, že objevování mne dosud neznámých drobných památek a přírodních zákoutí jde krásně dohromady a rozhodně obohatí každý výlet.

Pojďme zpět do „Údolí smírčích křížů“. Oba kříže stojí nedaleko od sebe při cestě nad levým břehem potoka a ve výše zmíněné mapě jsou zakresleny o něco níže po proudu. Tahle informace vám umožní rychleji se zorientovat při „prvohledání“. Já se držel Procházkových indicií jako jsou „ukrytý pod skalkou nedaleko potoka“ a „křížek i les, který jej obklopuje, jsou velice půvabné“ a prošel bez úspěchu úpatí několika skalek v několika půvabných (tedy subjektivně vnímáno) lesích. Kdo hledá, ten najde, potvrdil jsem přece jen lidovou moudrost. Horní z obou křížů nese iniciály G. W. a rok 1784. Je prý na místě, kde téhož roku trefil šlak kladrubského purkmistra Georga Willingera. Druhý křížový kámen je o něco vyšší má v horní polovině přitesán kruh a v něm kříž, jehož ramena jsou složena z kosočtverců.

Pokud půjdete v tato místa od Kladrub podél Úhlavky (po zelené turistické cestě), nezapomeňte se zastavit u ruiny Petrova mlýna. Roste tu jedna z nejkrásnějších památných lip na Tachovsku s obvodem kmene větším jak 6 metrů.

Miroslav Trégler