Investice na optimalizaci, jak celou akci nazývá investor stavby, společnost Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), jdou do miliard. „Náklady na modernizaci celého úseku včetně přípravných prací nebo výkupu pozemků se pohybují okolo 4,5 miliardy korun,“ uvedl ředitel SŽDC Jan Komárek. Značná část bude spolufinancována z Fondu soudržnosti EU.

A na co se mohou cestující v tomto úseku těšit? Na rychlejší vlaky a moderní nádražní prostory. Samozřejmostí bude i bezbariérový přístup na nástupiště či výstavba nových protihlukových stěn. „Cesta z Chebu do Prahy se po dokončení celého koridoru v roce 2016 zkrátí ze současných zhruba 240 na 150 minut,“ uvedl zástupce Českých drah Josef Chaloupka. V příštích třech letech ale na cestující čeká také řada omezení.

„Všechny výluky se budeme snažit omezit, ale na jednokolejné trati to bude složité. Snažíme se je přesouvat třeba na noční hodiny. První souvislá výluka bude trvat pět dnů na konci příštího roku,“ řekl Chaloupka. V dalších letech výluk ještě přibude. „Pokud budou za tři roky vlaky jezdit rychleji a načas, budu jen rád. Nezbývá než vydržet,“ reagoval cestující Pavel Vrána z M. Lázní.

Projektanti optimalizace se museli vypořádat s řadou problémů. Například v Chodové Plané trať prochází památkově chráněným zámeckým parkem. Přitom kvůli zvýšení rychlosti museli zvětšit poloměr oblouku. Proto bude na stávajícím náspu postavena nová opěrná zeď. V Mariánských Lázních postaví kolem trati nové protihlukové stěny a revitalizace se dočká i nádraží. Stavbaři zrekonstruují zastřešení nástupišť, která budou přístupná bezbariérově. Mariánskolázeňská radnice připravuje rekonstrukci přilehlého náměstí a autobusového nádraží. Důkladné rekonstrukce se dočkají mosty a v okolí vznikne řada protihlukových stěn z betonu a skla. Nejdelší most úseku, 35 metrů dlouhý most přes přehradu Jesenice, bude po opravě stát 4,7 metru nad hladinou.