Ukládá jim to zákon 361/2000 Sb. Pracovníci Městského úřadu v Tachově se tak obávají front a zmatků, které mohou přijít na konci roku. „Na Tachovsku bylo počátkem letošního roku asi tři tisíce motoristů, kteří mají za povinnost do konce roku si vyměnit svůj řidičák.

Výměna průkazů se týká všech řidičů, kterým byl vydán před 1. lednem 1994,“ vyjádřila se už dříve Lucie Vlková z Městského úřadu v Tachově. „Tuto pčedevčírem si nový řidičský průkaz na Městském úřadě v Tachově vyzvedlo zhruba čtyřicet lidí. Dalších asi čtyřicet v ten den podalo žádost o vydání nového průkazu,“ řekla Radka Krobová z odboru dopravy. Podle Krobové je tento počet lidí spíše průměrný. „Žadatelé o průkaz zatím moc nechodí, i když o prázdninách je jejich počet o něco vyšší.

Žádný prudký nárůst zájemců o výměnu řidičských oprávnění neregistrujeme,“ pokračovala. Sami úředníci však chtějí upozornit všechny občany, kterých se výměna průkazů týká, aby nic nenechávali na poslední chvíli. Varují tak před nekonečnými několikahodinovými frontami a před zbytečnou nervozitou, která může na konci tohoto roku vypuknout. „Řidiči, kteří výměnu svých řidičských průkazů v tomto roce nestihnou a budou i nadále řídit motorové vozidlo, se dopustí přestupku. Určitě je pak nemine tučná pokuta,“ řekla na adresu laxnějších řidičů Krobová. Tímto ale výměny přůkazů nekončí. Další přijdou na řadu držitelé průkazů vydaných od 1. ledna 1994 až do 31. prosince 2000. Ti si musí svoje papíry vyměnit do konce roku 2010.